Şedinţa ordinară a Consiliului raional Şoldăneşti din 29 martie 2019

1 aprilie 2019

            Vineri, 29 martie 2019 în sala de protocol a Consiliului raional Şoldăneşti s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului raional Şoldăneşti. Pe ordinea de zi a şedinţei au fost incluse 28 de subiecte, însă la propunerea preşedintelui şedinţei au fost incluse încă 4 chestiuni, care au fost examinate în prealabil de către membrii comisiilor de specialitate respective. Acestea s-au referit la următoarele probleme:

           „Cu privire la modificarea unei anexe” (Anexa Nr.10) a Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice locale raionale anul 2019, raionul Şoldăneşti. Aceasta se referă la cheltuielile   pentru  întreţinerea de rutină,periodică, în perioada rece şi de supraveghere tehnică a drumurilor locale.

          „Cu privire la transmiterea unor bunuri” – şi anume, prin trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea Direcţiei Învăţământ a unui  lot de materiale şcolare (caiete,caiete de desen şi altele) care urmează a fi repartizate instituţiilor de învăţământ din raion.

        Următoarele două proiecte de decizii: Nr.1-31Cu privire la demisia din funcţie şi Nr.1-32 Cu privire la alegerea preşedintelui raionului  au fost supuse votării la începutul şedinţei. Astfel că  în contextul validării mandatului de deputat a doamnei Svetlana Rotundu de către Curtea Constituţională a Republicii Moldova în baza Hotărârii nr.4 din 09 martie 2019,  a fost supus votării proiectul de decizie cu privire la demisia dumneaei din funcţia de preşedinte al raionului. Această propunere a fost votată în unanimitate de către consilieri.

 În acest sens, doamna Rotundu a rostit următoarele: „Stimaţi consilieri, într-adevăr am  scris   această   adresare către dumneavoastră cu rugămintea să acceptaţi demisia mea din funcţie de preşedinte al raionului Şoldăneşti, care este incompatibilă cu funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, şi… pe această cale vreau să mulţumesc pentru conlucrarea pe care am avut-o în toţi aceşti ani de mandat, reuşind să realizăm împreună  decizii care au avut un impact pozitiv asupra localităţilor din raion dar şi asupra cetăţenilor acestuia.”

         Preşedintele şedinţei, domnul Ciudin Alexandru profitând de ocazie i-a adresat mulţumiri doamnei preşedinte a raionului pentru activitatea fructuoasă şi benefică pentru raion de care a dat dovadă în  perioada mandatului său şi i-a urat succese în cariera sa de mai departe de parlamentar.

       Ulterior,  preşedintele comisiei  consultative de specialitate „Drept şi disciplină”, Ioncu Mihail a anunţat că propunerea de a numi noul preşedinte al raionului Şoldăneşti a parvenit din partea unui număr de 18 consilieri, solicitarea primind aviz pozitiv din partea comisiei. Pentru  alegerea noului preşedinte al raionului Şoldăneşti  în persoana primarului comunei Cotiujenii Mari, domnul  Nicolae Dorogan  au votat 23 de consilieri.  

După aceasta, domnul Dorogan s-a adresat cu un mesaj de mulţumire către consilieri în felul următor:

 „Stimaţi consilieri, vreau să-mi exprim mulţumirea  pentru încrederea ce mi-aţi acordat-o, alegându-mă în această funcţie. Vreau să menţionez, că în orice domeniu  mi s-a dovedit să lucrez m-am străduit să fiu un conducător corect şi să menţin colectivele împreună. Astfel că în această funcţie îi voi trata pe toţi angajaţii în mod egal, fără diferenţă. În rest, consider că funcţia acesta o voi îndeplini  corect şi conform legislaţiei în vigoare. Încă o dată vă mulţumesc şi vă urez succes în  continuare.

Doamna deputat l-a felicitat pe noul preşedinte al raionului în felul ce urmează:

„Domnule Dorogan, aţi acceptat această funcţie deloc uşoară în speranţa că lucrurile bune vor continua în raionul Şoldăneşti. Vreau să vă doresc pe  această cale, mari succese şi realizări în ceea ce propuneţi să faceţi până la finele acestui mandat.”

Din cele 32 de chestiuni aflate pe ordinea de zi a acestei şedinţe, 31  au fost votate în unanimitate de către toţi consilierii prezenţi. Noul preşedinte al raionului va intra efectiv în funcţie din data de 09 aprilie curent.

Secţia administraţie publică locală