Ședința ordinară a Consiliului Raional Șoldănești din 27.09.2018

29 septembrie 2018

La 27 septembrie 2018 s-a desfăşurat şedinţa ordinară a consiliului raional Şoldăneşti cu următoarea ordine de zi:
1.Cu privire la mersul executarii deciziilor adoptate anterior de Consiliul raional.
Raportor: L.Vidraşco, secretar al Consiliului raional, 3 min.
2..Cu privire la aprobarea executării bugetului raional pe I semestru al anului 2018
Raportor: Iu. Prisacari, şef DGF, 15 min.
3. Cu privire la alocarea mijloacelor din Fondul de rezervă al bugetului raional.
Raportor: Iu. Prisacari, şef DGF, 5 min.
4.Cu privire la alocarea mijloacelor din Soldul disponibil.
Raportor: Iu. Prisacari, şef DGF, 5 min.
5. Cu privire la activitatea Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi a Copilului
Raportor: V.Rusu, şef DASPFC, 30 min.
6. Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar familiilor/persoanelor defavorizate
Raportor: V.Rusu, şef DASPFC, 3 min
7. Cu privire la comercializarea unei unităţi de transport
Raportor: V.Rusu, şef DASPFC, 3 min
8. Cu privire la modificarea statelor de personal ale subdiviziunilor DASPFC
Raportor: V.Rusu, şef DASPFC, 5 min
9. Cu privire la aprobarea Planului local de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2021.
Raportor : V.Iurcu, şef SCGCD, 5 min
10. Cu privire la unele modificări în statul de personal al Direcţiei Finanţe
Raportor: Iu. Prisacari, şef DF, 5 min.
11. Cu privire la activitatea Centrului de suport al tratamentului pacienţilor cu TB în condiţii de ambulator pe anul 2017 şi I semestru al anului 2018.
Raportor: V.Palii, dir.IMSP Spitalul raional, 10 min
12. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt către noul an de studii 2018-2019.
Raportor: Gradinaru A., şef-adjunct DÎ, 5 min
13.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională a Direcţiei Învăţămînt
Raportor Gradinaru A., şef-adjunct DÎ , 3 min
14. Cu privire la darea în locaţiune
Raportor: C.Balanici, şef IMSP CS Şoldăneşti, 3 min
15..Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Şoldăneşti pentru
trimestrul IV al anului 2018
Raportor: L.Vidraşco, secretar al Consiliului raional, 3 min
16. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni întru asigurarea durabilităţii Proiectului „Eficientizarea energeticăa edificiului Centrul de Sănătate Şoldăneşti
Raportor: C.Balanici, şef IMSP CS Şoldăneşti, 3 min.
Ordinea de zi a fost examinata in intregime. Pe marginea chestiunilor propuse au fost aprobate decizii corespunzatoare.