Şedinţa ordinară a Consiliului raional Şoldăneşti din 26.03.2020

26 martie 2020

            La 26 martie 2020 a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului raional Şoldăneşti . Şedinţa s-a desfăşurat cu respectarea de către consilieri a  regulilor stricte de igienă (dezinfectarea mâinilor, purtarea mănuşilor , păstrarea distanţei şi alte măsuri) în condiţiile declarării la nivel naţional a stării de urgenţă legată de răspândirea epidemiei cu COVID-19.

            Conform ordinii de zi au fost supuse votului  16 subiecte. Întrebarea Nr. 2-13 cu privire la evaluarea performanţelor lucrătorilor din agricultură pentru anul 2020 a fost exclusă din ordinea de zi şi transferată spre examinare la următoarea şedinţă.  Primul subiect de pe ordinea de zi a vizat  atribuirea mandatului de consilier către candidaţii supleanţi Namolovan Olga, Cemîrtan Iurie şi Ianco Gheorghe (de pe lista PDM) şi Verdeş Aurel (lista blocului “ACUM” şi ridicarea mandatelor  (în baza cererii de demisiei) de la Urechi Liliana, Jora Eugenia, Grosu Lora (alese pe lista PDM) şi Rabii Ruslan (blocul “ACUM”) . Decizia a fost aprobată în conformitate cu Hotărârea  Comisiei Electorale Centrale Nr. 3701 din 13 februarie şi 3807 din 6 martie 2020.

Prin Decizia Nr.2-12  cu votul unanim al consilierilor a fost numită în calitate de şef al Direcţiei Învăţământ doamna Violeta Popa, care anterior a exercitat funcţia de manager al Gimnaziului din satul Olişcani.

          În conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr. 89/2018 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022 consilierii au votat  pentru instituirea Comisiei raionale pentru protecţia drepturilor omului

            Tot la această şedinţă, prin votul majorităţii consilierilor prezenţi  a fost decisă alegerea consilierului Vasile Macovei în calitate de vicepreşedinte al raionului Şoldăneşti.  El a mulţumit profund aleşilor locali pentru votul de încredere acordat şi susţinerea exprimată prin investirea lui în această funcţie de mare responsabilitate, totodată şi-a exprimat convingerea că ţara noastră spre fine va depăşi această stare de epidemie.

Anterior, Vasile Macovei a exercitat funcţia de preşedinte al raionului (perioada anilor 1991-1999) dar  şi de consilier raional în decursul a câtorva mandate consecutive.

Secţia administraţie publică