Şedinţa ordinară a Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate din 22 februarie 2019

25 februarie 2019

 

Pe data de 22 februarie 2019 a avut loc şedinţa ordinară a Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate. La această ședință au fost prezenți următorii membri ai comisiei: Nina Florea-preşedinte, Vlas Aurelia-vice-preşedinte ,Bumbac Ion, psiholog SAP, Lisnic Daniela inspector superior, Zaiţev Svetlana- viceprimarul oraşului Şoldăneşti,Clipa Maria- medic, Codrean Aurel- părinte-educator, Vladimir Rusu- şef DASPFC Şoldăneşti, Guja Emilia- specialist principal protecţia drepturilor copilului, Namolovan Natalia- Asistent social responsabil copii din plasament.

Conform ordinei de zi, au fost discutate următoarele subiecte:
1. Cu privire la examinarea raportului de activitate pentru anul 2018 a doi Asistenți Parentali Profesioniști din satul Vadul-Rașcov și Sămașcani și reaprobarea lor în această funcție pentru următoarele 12 luni.
2. Cu privire la prelungirea plasamentului în Serviciul Asistența Parentală Profesionistă pînă la 6 luni a unui minor.
3. Plasarea în regim de urgență a doi minori în situație de risc în Serviciul Asistență Parentală Profesionistă.
4. Instituirea tutelei/curatelei asupra a doi minori:1 cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească și altul cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească.
5. Referitor la prelungirea plasamentului a unei minore în CCTF (Casă de copii de tip familial) pînă la majorat.

Pentru toate subiectele abordate Comisia a dat aviz pozitiv. La această şedinţă a fost decis ca în cadrul Serviciului de Sprijin Familial vor beneficia 7 familii cu 27 de copii în sumă de 42 mii lei.

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului.