Consilierii raionali s-au întrunit în ședință extraordinară

23 ianuarie 2021

La 21 ianuarie 2021, s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului raional Șoldănești, la care conform ordinii de zi au fost examinate 17 chestiuni. La şedinţă au participat 24 din 27 consilieri raionali aleşi. Președintele ședinței curente a fost aleasă – dna Diana Babcineţchi.

După onorarea drapelului şi simbolicii de stat, consilierii au purces la examinarea ordinii de zi. Prima chestiune pe care au aprobat-o s-a referit la atribuirea mandatului de consilier a candidatului supleant, de pe lista partidului democrat –  dna Silvia Popuşoi , în locul dlui Alic Rudei, care a fost numit recent în funcţia de şef al Secţiei Cultură, Tineret şi Sport în urma  promovării concursului pentru acest post vacant.

A urmat corelarea bugetului cu aprobarea finală a următoarelor modificări la  buget:   cu partea de venituri  127 994, 5 mii lei, de  cheltuieli -126 294,5 mii lei, un sold bugetar (excedent) de 1700, 0 mii lei, iar surse de finanţare în sumă de 389,1 mii lei.

Ca şi la şedinţele precedente, au fost alocate surse din Fondul de rezervă. Acestea au fost repartizate pentru acordarea ajutorului material unic la 8 cetăţeni din raion, fiind destinate, în mare parte, tratamentului medical al acestora. La fel, au fost  oferite surse financiare pentru  acordarea ajutorului material veteranilor participanţi la acţiuni de comemorare a Războiului de pe Nistru și a Războiului din Afganistan. Au fost alocate surse și pentru  participanţii la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la Cernobîl dar şi pensionarilor Inspectoratului de poliţie Şoldăneşti în legătură cu aniversarea a XXX de la crearea poliţiei naţionale.

Prin aceeași decizie a fost decisă  acordarea unui ajutor material pentru donatorii de sânge conform Planului teritorial raional de colectare a sângelui şi alocarea de bani pentru procurarea combustibilului destinat intervenţiilor la incendii şi alte situaţii de urgenţă ale Secţiei Situaţii excepţionale şi  Posturilor de pompieri şi salvatori.

Din soldul disponibil au fost alocați în total 878,0 mii lei. O parte din aceștia au fost alocați pentru elaborarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a  raionului Şoldăneşti pe perioada anilor 2021-2026”, pentru cheltuieli curente (servicii de publicitate, echipament tehnic şi mobilier) ale Consiliului raional Şoldăneşti,  desfăşurarea sărbătorilor naţionale şi profesionale în decursul anului și altele.

Tot din Soldul disponibil au fost alocate surse pentru activităţi  administrativ-militare și unele reparații la  Secţia administrativ-militară Șoldănești, la  Centrul de Sănătate Cotiujenii Mari, achiziţionarea mobilierului, utilajului şi echipamentului medical necesar la CS Răspopeni și schimbarea parțială a ferestrelor la Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului.

 Pentru Centrul de sănătate Şoldăneşti sursele au fost redistribuite pentru cheltuielile necesare: la transportarea probelor COVID-19, asigurarea copiiilor cu amestecuri lactate, combaterea pediculozei şi scabiei, asigurarea cu glucometre a bolnavilor insulinodependenţi, reparaţia Oficiului medicului de familiei Şestaci,  şi   contribuţie la achiziţionarea unui automobil. O contribuție similară a fost alocată și  pentru Spitalul raional Şoldăneşti. Pentru implementarea Proiectului FISM „Construcţia acoperişului şarpant la grădiniţa de copii „Îngeraşul” din satul Parcani au fost alocați 100,0 mii lei în calitate de  contribuție.

Prin Decizia Nr. 1-5 a fost aprobată componenţa nominală şi orarul de activitate a punctului de incorporare şi  al comisiei  medico-militare şi de recrutare-incorporare în serviciul militar în termen, cu termen redus şi în serviciul civil, cu desfăşurarea controlului medico-militar începând cu data de 01 martie 2021 pînă la 31 iulie 2021.

Din componenta raională a Direcţiei Învăţământ au fost alocate 3 284,0 mii lei pentru executarea lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului blocului B al IP Gimnaziul Olişcani şi 240,0 mii lei pentru procurarea tehnicii de calcul -20 de calculatoare, care urmează a fi repartizate către instituţiile de învăţământ din raion. La  fel,  a fost alocată suma de 98 175 lei (drept tranșă) pentru realizarea Proiectului Sporirea Eficienței Energetică a Liceului Teoretic ”Alexei Mateevici” din or. Șoldănești.

 Spe finele ședinței consilierii au aprobat pe rând, statele de personal pentru anul 2021 la instituţiilor medicale fondate de Consiliu  raional: şi anume, cele ale: Spitalului raional Şoldăneşti, CS Şoldăneşti, CS Răspopeni, CS Cotiujenii Mari, CS Vadul-Raşcov și ÎM Centrul Stomatologic raional Şoldăneşti,

Prin Deciziile Nr.-1-14 şi 1-15 a fost hotărâtă transmiterea cu titlu gratuit în gestiunea CMF „Trei Medici” şi a  CMF „ZIMATI-MED” a unor bunuri proprietate publică ale Consiliului raional Şoldăneşti.

La sfîrşit, consilierii raionali au luat act de Decizia Nr.1 a Consiliului administrativ al Spitalului raional Şoldăneşti, prin care a fost hotărâtă sistarea temporară a activităţii serviciului de obstretică şi ginecologie de staţionar.

Şedinţa curentă a decurs într-o atmosferă lucrativă și consens, fără a fi însoţită de dezbateri, din motiv că toate cele 17 proiectele de decizii au fost examinate minuţios în cadrul comisiilor consultative de specialitate.