Şedinţa de totalizare a activităţii Consiliului raional Şoldăneşti pentru anul 2019

30 decembrie 2019

La 27 decembrie  curent  în Sala de şedinţe a Consiliului raional Şoldăneşti a avut loc şedinţa de totalizare a activităţii  instituţiei pe parcursul anului 2019. Pentru a marca frumos sfîrşitul acestui an dar şi pentru a întîmpina cu mult fast ajunul anului nou dar şi Crăciunul, la eveniment au participat primari, funcţionari publici,pedagogi, agenţi economici, reprezentanţi ai diferitor instituţii desconcentrate şi descentralizate din raion.

Evenimentul a debutat cu prezentarea de către preşedintele raionului Şoldăneşti, domnul Nicolae Mîndru, a raportului anual al autorităţii pentru anul 2019.  La finele acestuia el a adăugat: „În anul ce-l  petrecem am înregistrat multe realizări, dar au fost şi careva impedimente la îndeplinrea lor, însă aceasta trebuie să ne responsabilizeze şi să constituie un impuls de a avansa în toate direcţiile de activitate pe care ni le propunem drept prioritare . Astfel, prin efort continuu şi constant, prin forţe conjugate, abnegaţie şi respect faţă de comunitate, vom   păşi în noul an cu şi mai multe forţe şi năzuinţe, toate acestea fiind orientate spre satisfacerea intereselor şi necesităţilor cetăţenilor raionului nostru, spre sporirea imaginii Consiliului raional în raport cu  alte autorităţi publice din ţară dar şi peste hotarele ei.Urmează ca rezultatul pe care urmărim să-l obţinem să fie pe potriva aşteptărilor şi  efortului depus de fiecare dintre noi.”

Apoi el a adresat un mesaj de felicitare:

„Stimaţi prieteni ! Sîntem în pragul Sărbătorilor creştine, cînd colindul îşi porneşte drumul de belşug şi veselie, cînd lumina divină ne pătrunde în casă şi în suflet pentru clipa cea de taină. Cu acest prilej Vă adresez sincere felicitări, urări de bine fericire şi sănătate.Fie ca farmecul acestor sărbători să Vă însoţească pe parcursul întregului an, iar 2019 să vă aducă armonie şi înţelegere, realizarea năzuinţelor şi împlinirea celor mai nobile gânduri, succese şi prosperitate în activitatea zilnică iar în casa fiecăruia să ningă cu belşug şi noroc, bunăstare şţi cuget pentru înmulţirea faptelor bune.La Mulţi Ani şi Crăciun Fericit!

A urmat sărbătoarea propriu-zisă la care au venit să semene,colinde dar şi să ureze un An nou fericit, fanfara raională „Dumbrava” condusă de  Aurel Julavschi, după care au venit cete de  artişti amatori de la  instituţiile de învăţămînt şi de cultură din raion.

   În corespundere cu vechile datini au răsunat urături cu mesaje alese de sănătate și belșug,însoțite de pocnete de bici și sunete de clopoței. Au urmat cîntece și descîntece, dansuri cu mascați, colinde ce au evocat scena nașterii lui Hristos, la eveniment nelipsind și semănătorii. Toată festivitatea s-a desfășurat într-o atmosferă solemnă de sărbătoare ,plină de voie bună, la care cei prezenți au adresat reciproc sincere urări de sănătate,prosperitate și succese în noul an.

Secţia Administraţie Publică