Şedinţa de planificare -probleme şi soluţii în vizorul conducerii raionului

3 martie 2021

Нет описания.

La ședința de planificare de luni, 1 martie 2021, președintele raionului Şoldăneşti, Nicolae Mîndru, i-a  felicitat pe cei prezenți cu venirea primăverii, dorindu-le o primăvară frumoasă și senină, şi cît mai multe reuşite în activităţile cotidiene.

Apoi, ca urmare a anlizei evoluției situației pandemice la nivel de țară dar şi de raion, a prevederilor Hotărârii Nr. 47 ai Comisiei Naționale Extraordinare de sănătate publică din 26.02.2021, membrii Comisiei raionale de profil, (prezenţi la şedinţă) au aprobat noi măsuri de prevenţie şi control a infecţiei, aplicabile pe întreg raionul Şoldăneşti.

Hotărârea Comisiei poate fi vizualizată mai jos.

Hotarare-CESP-din-01.03.2021

Tot în contextul restricţii enunţate, s-a decis ca festivităţile de 8 Martie se contramandează, atât la nivel raional, cât şi local, iar sărbătoarea va fi marcată doar simbolic. După aceasta, fiecare conducător a raportat despre starea lucrurilor din domeniul propriu de competenţă.

Șeful-adjunct al Direcției Învăţământ, Alexandru Grădinaru, a comunicat că au fost anulate toate olimpiadele şcolare. Instituțiile de învățământ, cu excepția grădinițelor, învață la distanță. Situația cu Covid-19 nu este alarmantă în învăţământ – nici un elev nu este bolnav, doar câteva cadre didactice și non-didactice au fost confirmate pozitive la coronavirus. Nicolae Mîndru a solicitat ca în această perioadă să fie verificate și ținute la control bazele materiale ale instituțiilor, administrațiile lor să aibă grijă de sistemul de încălzire.

Veaceslav Palii, directorul Spitalului raional Şoldăneşti, a informat că în privința Covid-19 situația este grav-stabilă. În spital se tratau, la moment, 48 de pacienți de Covid-19, iar 3 se aflau în Secția Terapie intensivă (la respirație asistată) și 5 la triere. Conducerea spitalului intenţionează să mai încadreze un asistent medical în Secţia Covid, deoarece 3 persoane activează în timpul zilei şi doar 1 noaptea. A anunţat că primul lot de vaccin (de tip AstraZeneca) a ajuns în republică. Mai întâi vor fi vaccinaţi angajaţii spitalului din cadrul Secţiei Terapie Intensivă, Secţiei Covid şi Secţiei Triere. 

Preşedintele i-a recomandat să informeze, în calitatea sa de formator de opinie, cât mai intens populaţia să respecte în locurile publice 3 reguli elementare: păstrarea distanței, purtarea măștilor și dezinfectarea.

Constantin Balanici, directorul Centrului de Sănătate Șoldănești, a anunţat că de la 22 până la 27 februarie au fost efectuate 66 de teste: 23 au fost pozitive (circa 30%). Contacţi la ziua de sâmbătă ( 27.02.2021) au fost 315 persoane, cazuri finisate de tratament la domiciliu – 21, spitalizate cu agravare – 8, copii internați suspecți – 3, dintre care 1 confirmat pozitiv. Maturi  suspecți internați au fost 26 pe parcursul săptămânii.  

Şeful Inspectoratului de poliţie Şoldăneşti, Petru Costișanu, a informat că pe parcursul săptămânii trecute au fost înregistrate 3 furturi din avutul proprietarului (2 sunt descoperite). Colaboratorii inspectoratului au efectuat măsuri de verificare a respectării restricţiilor pandemice.Cîteva persoane, au fost preîntâmpinate, iar alte 3, au fost documentate în baza art. 761 al Codului contravenţional,  aplicându-li-se amenzile corespunzătoare. Se supraveghează fiecare localitate, se iau măsuri de  prevenție.

Şeful Secţiei Construcţii, Drumuri şi Gospodării Comunale, Victor Iurcu l-a întrebat referitor la un sector de drum din apropierea satului Salcia, unde s-au iscat probleme referitor la circulaţia cu viteză ridicată a transportului de mare tonaj,  încărcat cu metal. I s-a răspuns că a fost trimis un demers la Inspectoratul Național de Securitate Publică și deja sâmbătă angajații acestuia s-au deplasat la faţa locului, inclusiv la intrarea în or. Șoldănești (la drumul care duce spre Soroca) unde au fost documentate 2 persoane. Preşedintele a menționat că aceeaşi problemă persistă şi pe sectorul de drum din apropierea satului Şestaci.

Lilian Cazac, şeful Secţiei Situaţii Excepţionale, a comunicat că pompierii au avut o singură intervenție pe parcursul săptămânii precedente şi că ei lucrează intens la capitolul Prevenire. Preşedintele i-a recomandat să țină la control disciplina de muncă a angajaţilor din subordine și a solicitat verificarea stării punctelor de salvatori şi pompieri din zonele Vadul-Rașcov și Cotiujenii Mari.

Rusu Vladimir, şeful Direcţiei Asistenţă Socială (…) a expus următoarele: săptămâna trecută,angajaţii direcţiei au avut o săptămână productivă, deoarece au fost organizate 2 şedinţe ale comisiilor raionale de profil. La Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate au fost examinate 7 dosare. La aceasta, mai mult s-a pus accentul pe aspecte legate de activitatea asistenților parentali profesioniști. A fost decisă plasarea sub tutelă a 3 copii minori. Pentru alţi 2 copii, din Climăuții de Jos, s-a examinat posibilitatea instituționalizării întru-un serviciu de tip familial în cadrul Serviciului Asistență Parentală Profesionistă. La 24 februarie a avut loc ședința Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultate (de suport monetar) unde au fost redistribuite surse în sumă de 11 mii lei din cadrul Fondului Republican de Susținere a Populației la 7 familii din raion. Suma ajutorului a variat între 900 și 2100 de lei. Acești bani au fost acordaţi, în mare parte,  pentru întreținerea domiciliului şi procurarea alimentelor, dar nicidecum pentru reparaţia gardului, magaziei, și nici cumpărarea medicamentelor.

Imagine de la şedinţa Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate

Andrei Muțuțchi, şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie a raportat: ”Am informat toți deținătorii de ovine, caprine și bovine care, în conformitate cu Hotărârea de Guvern, urmează să primească îndemnizație de stat începând cu 1 aprilie. Au fost întocmite 4 dosare în ceea ce ține de subvenționarea în agricultură, analizată starea culturilor agricole de toamnă. Pe alocuri se observă culturi de rapiță înghețate. Nu putem face concluzii preliminare – urmează de văzut ce va fi şi după perioada de vegetație, regenerare, care, de obicei,  vine în a 2-a decadă a lunii martie. Atunci o să facem niște analize precise. În caz că se confirmă că au înghețat, rezultatele vor fi prezentate Comisiei situații excepționale din localitatea respectivă spre a întocmi acte necesare pentru compensare”.

Vladimir Rusu i-a mulțumit dlui. Muțuțchi pentru suportul oferit la donarea pentru beneficiarii din Azil a unei cantităţi de mere. În special, a adresat mulţumiri agentului economic Mihail Sandic din Şipca pentru agest gest frumos.

Şeful Inspecţiei pentru Protecția Mediului, Leonid Paierele, s-a interesat dacă va fi întocmit de către DAA și ANSA un plan comun de control a depozitelor cu produse de uz fitosanitar din raion. A.Muțuțchi i-a răspuns că problemele legate de utilizarea preparatelor de uz fitosanitar ține de competența angajaților ANSA, la care ar trebui să se alăture angajaţii din sferă mediului.

V. Palii a vorbit despre necesitatea informării agenţilor economici din agricultură că sunt  obligați să organizeze trecerea controlului medical a angajaţilor, în special a celora care operează cu substanțe chimice. 

Victor Iurcu, şeful Secţiei Construcţii, Gospodării comunale şi Drumuri a informat că a fost depistat un pericol pentru circulație pe podul din aproprierea satului Glinjeni. Se va elabora devizul privind lucrările necesare pe acest sector, pe care Comisia Situații excepționale urmează să-l aprobe. Temporar, acolo a fost instalat un semn privind ocolirea sectorului cu pericol.

În acest context, Nicolae Mîndru a intervenit cu recomandarea către şeful Secţiei Situaţii Excepţionale, Lilian Cazac, de a se deplasa  la fața locului pentru a aprecia situația şi a se putea expune în calitate de vicepreședinte al Comisiei Situații excepționale.

Maria Șaptefrați, şefă a Secției Administrativ-militare, a informat că de la 1 februarie, când și-a început activitatea Comisia de recrutare, au fost supuși examenului medical și documentați toți recruții cu anul nașterii 2005, cu excepția celor din Gimnaziul Cobîlea, care vor fi supuși examinării mai târziu . De luni a început activitatea Comisiei de incorporare a recruților pentru perioada  primăvară-vară a anului 2021.

Leonid Paierele a anunțat că la 22 martie începe acțiunea de amenajare și salubrizare a localităților „Râu curat – de la sat la sat”. Ea va dura până la 5 iunie – de Ziua Mediului. A venit cu îndemnul ca de la 22 martie, când se va încălzi timpul, să fie implicate în salubrizare și întreprinderile, rugând să fie găsită o soluție de a îngrădi gunoiștea din gestiunea primăriei or. Șoldănești, care se află lângă iazul dinspre Șestaci. La fel, a rugat ca despre cazurile cunoscute de depozitare neconformă a gunoiului pe malul pâraielor, în păduri, fâșii de protecție și în alte locuri să fie informată în mod neîntârziat Inspecţia pentru protecţia mediului.