Şedinţa de planificare din 29 iulie 2019

30 iulie 2019

La 29 iulie 2019  a avut loc şedinţa de planificare la care au participat şefii secţiilor,  direcţiilor, serviciilor Consiliului raional Şoldăneşti, dar şi reprezentanţi ai serviciiilor publice desconcentrate din raion.

Preşedintele raionului, Nicolae Dorogan, l-a salutat cordial pe fiecare şi i-a invitat pe toţi cei prezenți la conlucrare în vederea realizării cu eficienţă maximă a sarcinilor planificate pentru luna august, dar şi de a lichida restanţele din luna precedentă. Printre altele, a fost pusă în discuţie data desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului raional Şoldăneşti, care urmează a fi desfăşurată la 22 august curent. Astfel, el a solicitat ca totate cererile şi demersurile necesare de pus în discuţie la această şedinţă să fie prezenate până la finele săptămînii curente.

O problemă care urmează a fi soluţionată în termeni proximi este cea a drumului deteriorat de pe strada Ion Soltîs din oraşul Şoldăneşti. În privinţa reparaţiei definitive a ei, președintele s-a adresat către şeful Secţiei Construcţii, Gospodării Comunale şi Drumuri, Victor Iurcu. Domnul Iurcu a menţionat că în acea zonă au fost construite 2 baraje, rămâne de     efectuat lucrări de redirecţionare a gazoductului, dar şi de soluţionat problema reamplasării hotarului unei gospodării din vecinătate, lucru posibil doar în urma  adoptării unei decizii speciale de către primăria oraşului Şoldăneşti.

 Totodată, el a anunţat că în vederea iniţierii lucrărilor de reparaţie a trotuarului de pe strada Eminescu, antreprenorul contractat a fost la faţa locului, efectuând toate măsurările de rigoare, iar săptămâna aceasta lucrările vor începe şi vor dura o perioadă de  aproximativ 2 luni.    

Şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, Andrei Muţuţchi, a remarcat că la recoltare au fost înregistraţi indici foarte buni. Astfel, culturile agricole de prima grupă (cerealiere şi leguminoase pentru boabe) au fost colectate în jur de 37.000 tone (grâu, orz, mazăre), în afară de rapiţă, roada căreia constituie 4.100 tone.

Concomitent, se strâng resuturile vegetale, o parte fiind balotate, iar altele – încorporate în sol în calitate de îngrăşământ. La fel, au loc lucrări de lucrare a solului şi de pregătire a acestuia pentru semănatul culturilor de toamnă. După ce s-a finisat recoltarea caisului, acum sunt recoltate prunele (soiurile timpurii). O bună parte din fructe sunt comercializate pentru producerea sucului, preponderent peste hotarele ţării, precum în Rusia, Ucraina, Belarus etc.

Totodată, la moment se verifică valabilitatea contractelor de arendă, dar şi modul în care sunt onorate obligaţiile faţă de arendatori.

Domnul preşedinte al raionului a solicitat reprezentantului Servicului pentru Situaţii Excepţionale şi Protecţie Civilă Şoldăneşti, Vasile Stupin, să colaboreze cu reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie în vederea prevenirii, depistării la timp şi documentării corecte a cazurilor de incendiu, dar şi altor riscuri la care sunt supuşi cetăţenii în perioada estivală. La acest capitol, Vasile Stupin a menţionat că a întrepins acţiuni de informare a agenţilor economici despre metodele de prevenire, dar şi de alertare a cazurilor de incendii, cât și despre sercuritatea antiincendiară.

Şeful Direcţiei Învăţământ, Nicolae Mîndru, a spus că deja s-a finisat şi sesiunea suplimentară a examenelor de bacalaureat şi au fost ridicate certificatele de către elevi. Anul acesta promovabilitatea este foarte bună, ajungînd  la 94 %, în centrele de bac din raion nefiind depistate careva fraude sau încălcări de către comisia de examinare.

La moment, aproape 75 % din instituţiile de învăţământ sunt pregătite pentru noul an şcolar, cu excepţia celor care efectuează lucrări de reparaţie capitală. La fel, s-a finisat sezonul de odihnă a copiilor la tabăra „Dumbrava”. Spre final el a anunţat că preconizează desfăşurarea Conferinţei anuale a profesorilor pe data de 23 august, la care urmează să vină un reprezentant al Ministerului Învăţămîntului, Educaţiei şi Cercetării. Tot în luna august, o bună parte din cadrele didactice vor participa la sesiunile de formare continuă, dumnealui considerînd oportun ca la cursuri specifice să participe şi personalul auxiliar.

Preşedintele a propus ca pe viitor, la organizarea Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ să fie alocate surse financiare din partea Consiliului raional – pentru a stimula cadrele didactice, în special tinerii pedagogi.

            Nicolae Dorogan s-a adresat către şeful filialei Şoldăneşti a S.A. “RED-Nord”, Vitalie Ureche, pentru a instala pilonul electric de pe strada Ion Soltîs. În acelaşi timp, vicepreşedintele raionului, Nina Florea, i-a solicitat lui Vitalie Ureche să ia măsurile necesare pentru a răspunde demersului locuitorilor cătunului Odaia, comuna Alcedar, referitor la iluminarea stradală defectată, dar şi la alte lucrări necesare.

            Şeful districtului Șoldănești al S.A. „Drumuri-Soroca, Mihai Gandrabur, a comunicat despre lucrările curente de întreţinere a drumului. În ultima perioadă au demarat lucrări de plombare a gropilor cu asfalt în localităţile Rogojeni şi Alcedar, se instalează indicatoare pe traseele R19 şi K9, s-au vopsit marcajele rutiere în localităţile Rogojeni, Staţia Cobâlea şi Cotiujenii Mari.

Mai departe a fost pusă în discuţie chestiunea referitoare la insuficienţa braţelor de muncă a întreprinderii municipiale “Regia Apă Șoldănești”, care dispune la moment de puţini angajaţi (7 persoane), pe când cetățeni apți de muncă, beneficiari de ajutor material din oraşul Şoldăneşti  (potrivit şefului Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,Vladimir Rusu) sunt 27. Totuși există careva dubii că aceste persoane nu au fost de facto antrenate la lucrări de interes comunitar. Iar pentru a se asigura o evidenţă veridică despre modul în care ele sunt antrenate la lucrări publice ar urma ca la Primăria Şoldăneşti ( la propunerea dumnealui) să fie angajată o persoană care să supravegheze nemijlocit cum se lucrează şi numărul persoanelor care sunt obligate să îndeplinească programul de muncă prestabilit. Domnul preşedinte a propus să fie organizată o întâlnire cu aceste persoane, la ea fiind invitat primarul orașului, dar şi directorul întreprinderii municipale de profil pentru a clarifica această situaţie.

Nicolae Dorogan a solicitat încă odată fiecărui conducător să manifeste maximă responsabilitate şi interes pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor prin suport real şi efectiv, mulţumind fiecăruia pentru timpul acordat discutării celor mai stringente probleme de moment…

             La finele şedinţei,  cu ocazia zilei de naştere a domnului Iurcu Victor, sărbătorită recent, președintele l-a felicitat, adresându-i cuvinte de laudă şi de apreciere pentru efortul şi contribuţia dumnealui în domeniul profesat de mai multe decenii, urându-i mulţi ani cu împliniri, sănătate şi realizări frumoase.               

   Secţia Administraţie Publică