Ședința de planificare din 24.06.2019

27 iunie 2019

Luni, 24 iunie 2019 a avut loc ședința de planificare cu șefii direcțiilor, secțiilor, serviciilor Consiliului raional și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate din raion.

PreședinteleNicolae Dorogan a trecut în revistă modul în care membrii Comisiei raionale Situații Excepționale și-au mobilizat forțele pentru a face față urmărilor devastatoare ale ploilor de la începutul lunii iunie, dar și ale celor ce au urmat. Deși, potrivit dumnealui, o parte din consecințe au fost înlăturate, a solicitat de a fi informat referitor la modul în care au fost reabilitată infrastructura drumurilor, în special a podurilor,  dar și la resursele financiare valorificate în acest sens.

Șeful Secției Situații Excepționale Șoldănești, Lilian Cazac, a comunicat că s-au efectuat lucrări de construcție a barajelor,fântânile înnămolite au fost curățite, se lucrează la construcția digurilor,  majoritatea drumurilor locale au fost curățite, astfel căile de acces nu sunt blocate și urmează a fi încontinuu reparate.

La capitolul Reparația drumurilor din raions-a expus șeful districtului Șoldănești al S.A. „Drumuri-Soroca”, Mihai Gandrabur:la Sămășcani situația a fost redresată, urmează să se facă asta la Dobrușa și în alte localități. Tehnica din dotare a fost antrenată la curățirea de noroi a podurilor înnămolite.Per ansamblu, ceea ce a fost mai periculos pentru trafic a fost înlăturat.

Potrivit domnului Victor Iurcu, șeful Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri, pe strada Ion Soltîs din orașul Șoldănești primul baraj a fost construit, drumul fiind accesibil de traversat.

Referitor la rezultatele deplasării în teritoriu a Comisiei de evaluare din cadrul Concursului „Cea mai modernă, mai salubră și amenajată localitate” a vorbit Șeful Inspecției pentru Protecția Mediului Șoldănești, Leonid Paierele. El a menționat că, pentru aprecierea situației din localitățile vizitate, membrii comisiei s-au condus de 10 criterii după care au stabilit punctaj de 1 la 10. În cursul vizitei a fost acordatăo atenție sporită gunoiștilor stihiinice. S-a constatat că situația la acest capitol s-a ameliorat simțitor,astfel că în jur de 75 % din acestea au fost lichidate. Unele localități, însă, au înregistrat restanțe, responsabilii motivând că nu au avut la dispoziție tehnica necesară pentru efectuarea unor asemenea lucrări. În privința documentației, (deciziei Consiliului local, planului de lucru) doar 7 primării au prezentat asemenea acte.

Apoi  a enumerat care au fost cele mai bine amenajate localități: Răspopeni, Chipeșca,Olișcani, Cobâlea și altele.În ceea ce ține de menținerea în ordine a spațiilor verzi, o bună parte dinedilii localităților au motivat că acestea au crescut din cauza ploilor, de aceea nu au fost tăiate la timp.Totuși, făcând o concluzie generală,Leonid Paierele a spus că situația ecologică din majoritatea localităților raionului s-a îmbunătățit comparativ  cu anii precedenți.

La întrebarea domnului președinte în privința numărului de primării care au contribuit la  organizarea sărbătorii „Ziua recrutului”, desfășurată în luna precedentă,șefa Secției Administrativ-militare,Maria Timofti, a spus căîn total 16 primării din 23 au fost receptive solicitării, la sărbătoare participând în total 87 de recruți.

Șeful Spitalului raional Șoldănești, Veaceslav Palii, a comunicat că recent instituția în cauză a fost supusă unui control pentru acreditare. Au lucrat 6 experți, care s-au axat cel mai mult pe situația financiară și pe serviciile medicale prestate. Domnul președinte a spus că ar fi bine ca pentru persoanele neasigurate medical primăriile să planifice surse din bugetele locale spre a achita serviciile medicale pe care sunt nevoite să le suporte instituțiile medicale.

În privința persoanelor ce urmează să presteze lucrări de interes comunitar, Vladimir Rusu, șef al DASPFC, a menționat că situația în care nu sunt antrenate toate persoanele care beneficiază de ajutor social nu ține de responsabilitatea sa, iar modul de a mobiliza un număr cât mai mare de persoane beneficiare de ajutor social ține de competența nemijlocită a fiecărui primar. Mai mult ca atât, Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului a organizat deja 4 seminare cu reprezentații APL pe marginea acestui subiect.

Șeful Direcției Agricultură și Alimentație, Andrei Muțuțchi, a spus că estimativ agenții economici din raion au avut de suferit pierderi în sumă de peste 24 de milioane de lei, ploile făcând ravagii în livezile din raza localităților Șoldănești, Alcedar, Poiana, Șipca, care au avut de suferit pierderi colosale.La moment ei efectuează lucrări fitosanitare cu fungicide. În prezent are loc  recoltarea fructelor, în special a caisului.

Șeful Direcției Învățământ, Nicolae Mîndru. a informat că prima etapă a examenelor de absolvire a ciclurilor gimnaziale și liceale s-a finisat, urmează etapa contestărilor. Iar din ziua de 24 iunie curent se începe deja al 2-lea schimb la Tabăra de odihnă pentru copii „Dumbrava”.

La finele ședinței, domnul președinte a mulțumit tuturor pentru implicare și, profitând de ocazie, cu prilejul Zilei profesionale a funcționarilor publici, marcată la 23 iunie, i-a felicitat pe toți funcționarii publici din raion pentru devotamentul și profesionalismul manifestat întru realizarea intereselor și protecției drepturilor cetățenilor.Unii dintre angajații Consiliului raional Șoldănești, prezenți la întrunire, au primit diplome pentru merite deosebite, experiență, entuziasm, dar și pentru efortul depus în cadrul serviciului public pe tot parcursul activității profesionale.

Secția Administrație Publică