Ședință de lucru cu primarii din raionul Șoldănești

20 august 2021

La data de 19 august curent, în Sala mare a Consiliului raional Șoldănești s-a desfășurat o ședință de lucru cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Șoldănești. Pe lîngă conducerea raionului și funcționari publici din cadrul aparatului președintelui la ședință au participat reprezentanți ai diferitor instituții publice care au informat primarii despre unele aspecte de cooperare în  sfera lor de competență.

            Despre documentarea tehnică a instituțiilor de învățământ a vorbit Violeta Popa – șefă  a Direcției Învățământ. La acest subiect ea le-a comunicat primarilor despre unele particularități  privind administrarea corectă a  proprietății instituțiilor de învățământ.

            Cu privire la importanța  și necesitatea imunizării, primarii au fost informați de către  coordonatorul Centrului de Sănătate Publică Orhei,  filiala Șoldănești -Vadim Grosu.  În acest context, au fost prezentate unele date statistice despre rata îmbolnăvirilor cu covid-19 și despre impactul, riscurile și beneficiile  imunizării împotriva acestei infecții.

            Un alt subiect abordat în cadrul întrunirii s-a referit la calitatea apei din satele și comunele raionului, la care în calitate de raportor a venit Alina Chirtoacă – șef Secție Control de Stat a CSP Orhei. Ea a adus la cunoștința demnitarilor despre unele neconformități înregistrate în localități legate de întreținerea sistemelor de alimentare cu apă, la exploatarea și întreținerea sondelor arteziene, sistemelor de apeduct,  precum și a fântânilor de mină și izvoare, nerespectării zonelor de protecție sanitară a sursei de apă. Printre problemele enumerate s-a indicat și  lipsa în localități a unei persoane responsabile de apeduct. Avîndu-se în vedere că responsabili de menținerea acestor sisteme în stare tehic-sanitară corespunzătoare sunt autoritățile administrației publice locale, proprietarii colectivi și individuali și în scopul remedierii  acestor probleme, au fost enunțate un șir de cerințe și recomandări.    

            Consilierul de probațiune din cadrul Biroului de probațiune Șoldănești  – Victoria Vacarciuc a vorbit primarilor  despre eficiența noilor mijloace electronice de monitorizare a agresorilor familiali, despre cooperarea interinstituțională și coordonare a cazurilor ce țin de măsurile de protecție a victimelor violenței în familie după pronunțarea ordonanței de protecție în cazurile penale sau contravenționale.  

            Cu privire la raporturile  de colaborare dintre IP Șoldănești cu autoritățile publice locale de nivelul I din raion a vorbit Lilian Zumbrean  – șef al Serviciului  Securitate Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Șoldănești. El a anunțat despre interdicțiile aplicabile comercializării ilicite a  producției agricole, a mărfurilor și comerțului stradal, despre necesitatea instalării mijloacelor de supraveghere video a gospodăriilor ale căror proprietari se află în străinătate, pentru a se preveni  sustragerea de  bunuri. La, fel a venit cu unele recomandări legate de examinarea cazurilor de violență în familie de către echipele multidisciplinare din cadrul primăriilor, precum și prevenirea unor situații de risc.

            Vladimir Tontici, șef al  Serviciu cadastral teritorial a familiarizat pe reprezentanții APL cu  noile tarife din domeniul cadastral, dar și unele aspecte tehnice la înregistrarea drepturilor reale asupra imobilelor aflate în gestiunea administrației publice locale.

            Șefa Secției Economie –Galina Nani  a comunicat despre implementarea legislației aferente domeniului achizițiilor publice, în special despre noul model al dării de seamă privind atribuirea contractelor de achiziții publice, documentația standard pentru realizarea achizițiilor  publice de lucrări și folosirea începând cu 1 ianuarie 2022 a facturilor fiscale  (e-factură) în format electronic. La fel, ea   a adus la cunoștința primarilor despre pregătirile către sezonul rece a anului, prețurile la cărbune și lemne de foc, precum și furnizorii acestora.

            Leonid Paierele – șef al Inspecției pentru protecția mediului a vorbit despre necesitatea respectării stricte a cadrului legal privind protecția mediului înconjurător din satele și comunele raionului, și consecințele negative ale poluării asupra sănătății populației.

            La finele ședinței,  șeful Secției Cultură, Tineret și Sport – Alic Rudei a informat primarii  despre unele aspecte organizatorice  legate de organizarea și desfășurarea apropiatelor sărbători naționale: Ziua independenței RM și Limba Română.