Şedinţa de constituire a Consiliului raional Şoldăneşti

15 noiembrie 2019

La 14 noiembrie curent, în incinta sălii de protocol a Consiliului raional Şoldăneşti a avut loc şedinţa de constituire a noului Consiliu raional.
Conform ordinii de zi, după aducerea la cunoştinţă publică a Hotărîrii Judecătoriei Orhei (sediul Şoldăneşti) cu privire la validarea mandatelor consilierilor raionali noi aleşi, ultimilor li s-au înmînat legitimaţiile de consilier.

Unii dintre ei au binevoit de a adresa mesaje de succes colegilor şi au făcut îndemnul la o conlucrarea eficientă orientată spre satisfacerea intereselor cetăţenilor.

A urmat iniţierea constituirii fracţiunilor , unde cîte un reprezentant al fiecărei formaţiuni politice a prezentat declaraţiile şi procesele-verbale cu privire la constituirea fracţiunilor la şedinţă următoare a consiliului raional.
Ultima chestiune s-a referit la constituirea comisiilor consultative de specialitate, referitor la care consilierii au decis să iniţieze crearea a 5 comisii consultative de specialitate şi componenţa numerică, după cum urmează:
– Activităţi economico-financiare, agricultură, industrie şi comerţ-7 membri;
– Învăţămînt,cultură,turism, sport şi culte – 5 membri;
– Drept şi disciplină-5 membri;
– Medicină, protecţie socială şi muncă – 5 membri;
– Protecţia mediului, construcţii, amenajarea teritoriului şi transport- 5 membri.


Şedinţa a fost deliberativă,fiind asigurată prezenţa tuturor consilierilor aleşi, care au votat unanim toate 3 proiecte de decizii supuse dezbaterii conform ordinii de zi. Lucrările primei şedinţe au fost conduse de către consilierul Macovei Vasile, asistat de dna Pantileev Veronica.

Secţia Administraţie Publică