Şedinţa de bilanţ a activităţii Substaţiei de Asistenţă Medicală Urgentă Şoldăneşti pentru anul 2019

13 februarie 2020

Miercuri, data de 12.02.2020 în incinta clădirii Substaţiei de asistenţă medicală urgentă Şoldăneşti, a avut loc şedinţa de raportare a activităţii instituţiei pentru anul 2019. La eveniment au participat:Bicic Tatiana –vicedirector medical al IMSP Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Prespitalicească, preşedintele raionului Şoldăneşti – Nicolae Mîndru, şeful Departamentului Regional Centru al CNAMUP-Mihai Bagrinovschi, şeful IMSP Spitalul raional Şoldăneşti –Veaceslav Palii, reprezentanţi ai centrelor de sănătate, medici, felceri , asistenţi medicali, infirmieri şi alţi angajaţi  ai  substaţiei de asistenţă medicală urgentă prespitalicească din raion. 

Şefa Substaţiei de Asistenţă Medicină Urgentă Şoldăneşti – Raisa Palii a prezentat raportul activtităţii instituţiei pentru anul 2019.

După vizualizarea raportului de bilanţ, doamna Bicic a mulţumit celor prezenţi pentru invitaţie, şi a apreciat  nivelul înalt de dedicaţie şi implicare a angajaţilor instituţiei în acordarea promptă şi la timp  a asistenţei medicale urgente în anul precedent.

A menţionat că raionul Şoldăneşti, după modul de amplasare  oferă un acces bun populaţiei la serviciile de urgenţă. A subliniat că serviciul de urgenţă se ocupă cu transportarea bolnavilor şi nicidecum cu spitalizarea, fiind de fapt o instituţie intermediară dintre asistenţa medicală primară şi cea spitalicească. Doamna vicedirector medical a venit cu recomandări privind stabilirea unei conclurări mai strînse la nivel teritorial cu celelalte instituţii medicale, precum centrele de sănătate şi cu Spitalul raional. La fel, a sugerat angajaţilor să acorde prioritate instruirii continue în domeniu.

Domnul preşedinte a adus mulţumiri angajaţilor serviciului pentru abnegaţia, profesionalismul şi implicarea zilnică la salvarea vieţilor cetăţenilor raionului Şoldăneşti, adăugînd că fiecare viaţă salvată este prioritară, iar rolul asistenţei medicale urgente în acest sens este unul crucial. El i-a asigurat de toată susţinerea  şi consideraţia sa. După aceasta, el a înregistrat cîteva doleanţe şi solicitări ale angajaţilor pe care le va pune în discuţie spre soluţionare cu autorităţile competente.

Totodată, avînd în considerare deschiderea recentă a Punctului de asistenţă medicală urgentă la Cotiujenii Mari, şi ţinînd cont de demersurile cetăţenilor din preajma satului Răspopeni a solicitat doamnei Bicic de a acorda asistenţă  şi ajutor la amplasarea şi în această localitate a unui asemenea punct, mai ales că zona nominalizată, care se învecinează cu localităţile Dobruşa, Găuzeni şi Chipeşca, este cunoscută datorită unui nivel crescut de nataliatate. De aceea,  amplasarea unei unităţi similare ar răspunde necesităţilor oamenilor şi ar contribui la protecţia sănătăţii populaţiei din zonă.

Substația AMU Şoldăneşti este o subdiviziune structurală și funcțională de bază amplasată în Departamentul Regional Centru al CNAMUP, care are în subordine 42 angajaţi. Activitatea subdiviziunii este orientată spre îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale calitative de urgență la etapa de prespital, minimalizarea impactului urgențelor medico-chirurgicale asupra sănătății populației, diminuarea suferinței umane, creșterea șanselor de supraviețuire a pacienților care necesită servicii de urgență, precum si reducerea ratei deceselor care pot fi prevenite.