Ședință cu primarii privind realizarea activităților de interes comunitar

20 noiembrie 2018

  Nu demult,  s-a desfășurat ședința cu primarii și alți reprezentanți ale autorităților locale de nivelul I din raionul Șoldănești, la care s-a pus în discuție Instrucțiunea privind realizarea activităților de interes comunitar,anexă la Hotărîrea Guvernului Nr.729 din 18.07.2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social.
La ședință, pe lîngă reprezentații autorităților publice locale de nivelul I, au participat
: Florea Nina -vicepreședintele raionului Șoldănești și Galben Olesea-șef interimar a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei șI Copilului.Conform  Hotărîrii Guvernului nr. 729 din 18.07.2018   șomerii ce sunt înregistrați la Agenția de Ocupare a Forței de muncă și beneficiază de ajutor social, sînt obligați să realizeze activități de interes comunitar.         

Pentru activităţile de interes comunitar sînt îndreptate persoanele înregistrate cu statut de șomer la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, care sînt membri ai familiilor beneficiare de ajutor social şi care îşi dau benevol consimțămîntul de participare la aceste lucrări. Potrivit punctului 14 al Instrucțiunii privind realizarea activităților de interes comunitar , în termen de 5 zile de la data emiterii,decizia privind acordarea dreptului la ajutor social și/sau pentru perioada rece a anului se expediază solicitantului, cu indicarea numărului de ore de activități de interes comuntar ce urmează a fi prestate.

Relațiile dintre părțile participante la organizarea și efectuarea activităților de interes comunitar sînt reglementate de  Acordul cu privire la efectuarea activităţilor de interes comunitar, încheiat între primar și șomer, membrul familiei beneficiare de ajutor social, în care sînt specificate activităţile ce urmează a fi prestate, numărul de ore, perioada de prestare a acestora, drepturile și obligațiile părților, precum şi informația cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă.
Acordul cu privire la efectuarea activităţilor de interes comunitar se încheie de către ambele părți (primarul și șomerul) în două exemplare, unul, după semnare, rămîne la primărie, iar al doilea exemplar i se înmînează șomerului.

Lista  persoanelor (din fiecare localitate) care urmează să presteze activități de interes comunitar se transmite în mod electronic, lunar, primarului de către Direcția  Asistență Socială, în primele 4 zile lucrătoare ale lunii următoare celei de gestiune.
Odată cu recepționarea listei persoanelor care urmează să presteze activități de interes comunitar, primarul este obligat să le invite la primărie pentru formalizarea procedurii de prestare a acestor activități.

În cazul informării de către primar despre refuzul repetat de participare la activități de interes comunitar sau de neîndeplinire de către șomer a activităților de interes comunitar prevăzute în Acordul cu privire la prestarea activităţilor de interes comunitar, semnat între părți, șeful Direcției Asistență Socială Protecția Familiei și Copilului , în termen de 2 zile lucrătoare de la data recepționării informației, emite ordin de stopare a dreptului la ajutor social și/sau ajutor  pentru perioada rece a anului familiei beneficiare cu informarea acesteia.Deasemenea dupa stoparea dreptului la ajutor social sau pentru perioada rece, familiei i se refuză acordarea dreptului pe o perioadă de 3 luni consecutive de la luna stopării dreptului  la ajutor social și/sau ajutor  pentru perioada rece a anului.

Pe parcursul lunii trecute la activități de interes comunitar  în raionul Șoldănești  urmau  să fie antrenate 273 persoane. După informația primită de la 3 primări:Chipeșca, Cobâlea și Șestaci din 42 persoane au participat doar 26 persoane, dintre care 12 persoane au participat  parțial iar 4 persoane au refuzat să participe la activități de interes comunitar.

 Galben Olesea, Specialist superior în administrarea ajutorului social