Şedinţă cu directorii instituţiilor de educaţie timpurie din raion

11 iunie 2020

Miercuri, 06 iunie 2020 în Sala de şedinţe a Consiliului raional  s-a desfăşurat o şedinţă cu directorii din instituţiile de educaţie timpurie din raion. La această întrunire, pe lîngă conducerea Direcţiei Învăţământ a participat şi preşedintele raionului Şoldăneşti, Nicolae Mîndru. Conform ordinii de zi în cadrul şedinţei au fost abordate subiecte legate de:
– redeschiderea instituţiilor de educaţie timpurie şi respectarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie aprobate prin HG RM nr. 1211 din 04.11.2016 (MO nr. 388-398 din 11.11.2016)  asupra căreia s-a expus Natalia Cîşlari specialist CSP Orhei.

-reglementări organizaţionale speciale privind finalizarea în condiţii de carantină, a anului de studii 2019-2020 în educaţia timpurie, aprobate prin Ordinul 473 din 27.05.2020 şi anexa.

  1. Informaţie grafică cu privire la monitorizarea EP, IET din raionul Şoldăneşti, 01-05.06.2020.
  2.  Circulara cu privire la recuperarea zilelor libere acordate în perioada stării de urgență aprobate de Guvernul RM.

La acest capitol a comunicat Aurelia Muştuc din cadrul Direcţiei Învăţământ.

– aspecte legate de perfectarea/eliberarea “Raportului privind dezvoltarea fizică, cognitivă şi emoţională a copilului” – copiilor care vor împlini vârsta de 7 ani la 31.08.2020 până la 1 noiembrie 2020. Referitor la acest subiect a vorbit specialistul principal din cadrul Direcţiei finanţe – Ustian Valentina.

Pe parcursul întrunirii au fost discutate şi alte particularităţi specifice activităţii instituţiilor de educaţie timpurie din raion.