Ședința Consiliului raional

28 august 2017

24
Astăzi, 24 august, consilierii raionali s-au convocat în ședință ordinară pentru a examina și aproba cele 19 subiecte incluse în ordinea de zi.
În marea majoritate, propunerile de proiecte au fost înaintate de către președintele raionului, inclusiv de către mai mulți conducători de secții, direcții și instituții publice. Cu 2 zile înainte de ședință, comisiile de specialitate ale Consiliului raional au analizat toate proiectele de decizii, care fac parte din domeniile de specialitate, pentru a le aviza, completa sau dezaproba într-un final.
La această ședință consilierii au avut de aprobat decizii cu privire la executarea bugetului raional pe primul semestru al anului 2017, la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezevă și soldul disponibil, la transmiterea în proprietate a bunurilor materiale și imobile etc. La fel de importantă a fost și chestiunea cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional Şoldăneşti pentru trimestrul IV al anului 2017.
În cadrul ședinței a fost audiat și raportul de activitate al Centrului de Sănătate Vadul-Rașcov, s-a discutat despre activităţile pentru luarea în evidenţă militară a tinerilor cu anul naşterii 2002 şi celor ce n-au fost luaţi în evidenţa militară din diferite motive în timpul stabilit.
La capitolul Educație și instruire au fost luate decizii privind alocarea mijloacelor financiare din componenta raională a Direcţiei Învăţământ, inclusiv a fost hotărât cum și în ce licee vor fi acceptate deschiderea claselor de liceu pentru anul de studii 2017-2018.
Un subiect aparte, ce a atras atenția mai multor audienți din sală, a fost cel din chestiunea cu numărul 10 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin familial pentru familii cu copii”. Serviciul social de sprijin familial pentru familii cu copii urmează a fi creat în cadrul Direcției Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului.
Majoritatea proiectelor de decizie au primit aviz pozitiv după ce au fost introduse câteva modificări sau concretizări. La final, președintele a mulțumit tuturor pentru perseverență, inițiative normative, propuneri și predispunere la dialog prietenos între fracțiuni.