Ședința comună a Comisiei raionale Antiepizootice Excepționale și Comisiei raionale pentru Situații Excepționale

7 noiembrie 2017

    Recent, președintele raionului, Svetlana Rotundu, exercitând și funcția de președinte al Comisiei raionale Epizootice Excepționale și de președinte al Comisiei raionale pentru Situații Excepționale (în continuare CRSE) a convocat o ședință comună a membrilor lor. La ordinea de zi erau cinci subiecte importante.

  1. Cu privire la măsura de profilaxie și la combaterea pestei porcine africane pe teritoriul raionului.
  2. Cu privire la examinarea demersului Comisiei Situații Excepționale a orașului Șoldănești.
  3. Cu privire la starea avariată a blocului locativ de pe strada M. Jucov.
  4. Cu privire la examinarea demersului Comisiei Situații Excepționale a satului Cobâlea.
  5. Cu privire la examinarea demersului locuitorilor din satul Climăuții de Jos.

   Raportor pe marginea primului subiect a fost Grigore Bivol, reprezentantul Direcției raionale pentru Siguranța Alimentelor, care a informat membrii comisiilor că ”…depistarea cazului de pestă porcină africană în satul Palanca a provocat un șir de reacții din partea autorităților, asfel s-a declarat stare de alertă pentru toate structurile competente în combaterea și prevenirea răspândirii bolilor de acest tip”.

    Din nota informativă aflăm că pesta porcină africană (PPA) este o boală periculoasă, fără tratament sau vaccin în momentul de față, care afectează speciile domestice și sălbatice de porcine. Boala a fost introdusă în Europa în anul 2007 – deșeurile alimentare infectate, provenite dintr-un cargou venit din sud-estul Africii, au fost folosite pentru hrănirea unor porcine în Georgia. De acolo boala s-a răspândit rapid, iar în acest an a ajuns și pe teritoriul Republici Moldova. De la începtul lui 2017 au fost depistate cazuri în nordul țării, acum – în sud. Experții autohtoni presupun că pesta a fost adusă la noi de pe teritoriul Ucrainei, prin importarea cărnii sau a mezelurilor…

     În rezultatul discuțiilor și a dezbaterilor s-a hotărât de solicitat administrațiilor publice locale de nivelul I să organizeze campanii de infromare printre cetățeni, să autorizeze piața pentru vinderea animalelor vii și să raporteze imediat despre orice caz suspect în acest sens. Totodată s-a hotărât ca organele de resort să întreprindă măsuri de contracarare a vânzării ilicite a produselor din carne de porc. Prin aceeași hotărâre s-a decis informarea în masă a cetățenilor, utilizând toate mijloacele posibile, inclusiv prin intermediul ziarului „Acasă”.

     Suplimentar s-a completat proiectul de hotărâre cu un punct prin care se solicită primăriei orașului Șoldănești să identifice, în regim de urgență, un alt lot de teren pentru piața autorizată de animale vii. Primarul orașului, Ion Cuculescu, fiind prezent, a promis că această problemă va fi soluționată cât mai rapid…

     Cele mai discutate subiecte au fost despre blocurile locative de pe străzile Păcii, Trandafirilor și Mareșalul Jucov. Primarul a înaintat un demers către CRSE de a interveni în soluționarea problemelor similare, apărute la blocul cu 2 nivele de pe strada Păcii și la cel de pe strada Trandafirilor. Ambele clădiri au fost descoperite în urma furtunii din luna iunie a anului 2016, când vântul a suflat practic învelișul din ruberoid (conform dex-ului – carton elastic și neinflamabil, impregnat cu asfalt, întrebuințat ca material pentru acoperișuri și pentru izolarea părților subterane ale clădirilor). În acest răstimp, primăria a elaborat proiectul necesar pentru a construi acoperiș șarpant (colibă). Valoarea totală a proiectului constituie 1 600 mii de lei. Din rezerva de materiale de construcție pentru acoperiș primăria dipsune doar de 20 m3 de cherestrea și 930 de foi de ardezie, primite anul trecut din rezerva de stat. Ele nu sunt suficiente pentru aceste blocuri, de aceea autoritatea locală, care reprezintă și locatarii acestor blocuri, a înaintat un demers către structurile ierarhice pentru ajutor. Până în final s-a decis remiterea demersului către Comisia republicană pentru Situații Excepționale.

     Aici membrii Comisiei raioanle au fost puși în situația de a decide concret pe marginea celor două cazuri excepționale, create în orașul Șoldănești. Blocul de pe strada Jucov este mult mai delăsat. Potrivit șefului Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri, Victor Iurcu, „…situația la blocul locativ despre care se discută este mult mai gravă decât la altele din oraș”. Tot el a mai spus că „în expertiza preliminară se spune că raionul Șoldănești se află într-o zonă seismică de 6 grade. Când blocul a fost construit, probabil s-a neglijat (s-au nu a fost cunoscut constructorilor) acest fapt.

   Prin urmare, nu a fost făcută centura de siguranță. Casa a ajuns în așa măsură de avariată încât nici locatarii, nici autoritățile publice de ambele nivele nu dețin surse pentru a soluționa problema dată. Cele 16 familii se află zilnic sub riscul de a rămâne fără adăpost. Cauză delăsării a fost generată de mai mulți factori, inclusiv și a celui natural. Lipsa pereurilor (zidurilor de piatră) permite apei de ploaie să se scurgă sub fundație, scheletul de grunt probabil a fost schimbat în urma volumului de apă, dar și din motiv că se află lângă traseul unde se circulă cu transport de tonaj mare. O parte din vină o poartă și locatarii care, pe parcursul anilor, au reconstruit pereții, au adăugat alții noi sau au spart pereții-suport.       În concluzie, acest obiect cere investiții de milioane” a încheiat Victor Iurcu.

      În urma mai multor discuții s-a hotărât de înaintat un demers către Comisia Republicană pentru Situații Excepționale și de invitat, în regim de urgență, experți naționali calificați pentru a efectua expertiza generală a obiectului, ulterior de identificat soluții…

     Al treilea demers discutat a fost acel înaintat de către primăria Cobâlea, prin care solicită ajutor la lichidarea consecințelor provocate de grindina din luna septembrie a anului curent, ce s-a abătut peste o parte a satului. În urma ei au fost afectate atât locuințele oamenilor, cât și plantațiile din preajmă. Prin urmare, au fost sparte 518 foi de ardezie, distruse livezile, care nu vor mai da roadă următorii doi ani. Membrii comisiei au decis să înainteze un demers către Guvern de a repartiza din fondul său de urgență numărul de foi de ardezie, dar și un demers suplimentar pentru restituirea pierderilor culturilor agricole.

    Ultimul demers a fost discutat la fel de minuțios. Analizând cererea unei familii din patru membri, care locuiesc într-o casă aflată în zona de risc a alunecărilor de teren, s-a decis remiterea ei către Comisia pentru Situații Excepționale a comunei Climăuții de Jos. ”Acest lucru este necesar de efectuat pentru ca Comisia menționată să investigheze la fața locului toate circumstanțele create. În cazul în care autoritatea locală nu va dispune de resurse financiare pentru satisfacerea cererii, atunci Comisia lor va înainta demersul către Comisia raională”, a completat explicațiile președintele CRSE, Svetlana Rotundu.

Diana UNGUR, specialist superior în relații cu publicul