Ședința Comisiei pentru securitatea circulației rutiere

6 februarie 2018

Recent, la Consiliul raional, a avut loc o nouă ședință a Comisiei pentru Siguranța Circulației, condusă de vicepreședintele raionului, Nina Florea. Ea a avut drept scop reglementarea aspectelor privind traficul și circulația rutieră în raionul Șoldănești.

În componența comisiei se regăsesc: Larisa Dereli – șeful Direcției Deservire Fiscală, Victor Iurcu – șeful Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri, Iurie Prisăcaru – șeful Direcției Finanțe, Nicolae Mîndru – șeful Direcției Învățământ, Nicolae Macovei – inspector superior auto IGP, Nicolae Pîrău – inspector SSR IP, Mihail Gandrabura – șeful sectorului Șoldănești al SA „Drumuri-Soroca”. Membrii comisiei s-au întrunit în ședința de totalizare a activităților desfășurate pe parcursul anului 2017.

ASTFEL, au fost audiate notele informative prezentate de către Nicolae Macovei, care a vorbit despre obiectivele principale ale comisiei (monitorizarea legislației cu referire la regulile de circulație pentru pietoni și bicicliști, revizuirea schemei de organizare a circulației rutiere în orașul Șoldănești, supravegherea tehnică și ecologică a vehiculelor), inclusiv despre educația rutieră. Din nota infomativă aflăm că: Pe parcursul a 12 luni ale anului 2017, pe teritoriul administrativ deservit de IP Şoldăneşti au fost înregistrate 57 de accidente rutiere, în rezultatul cărora 3 persoane au decedat şi 3 au fost traumatizate grav. Celelalte 50 de accidente s-au soldat cu pagube materiale. Un accident rutier a avut loc cu părăsirea locului, dar făptașul a fost stabilit a doua zi.  În comparaţie cu perioada analogă a anului precedent (2016), accidenţa rutieră pe teritoriul administrativ deservit de IP Şoldăneşti a înregistrat o descreştere la numărul accidentelor rutiere cu 28 mai puţin”.

Nicolae Mîndru a informat că, în scopul formării și dezvoltării comportamentului responsabil la elevi în traficul rutier și în caz de situații excepționale, de prevenire a accidentelor în rândul elevilor, au fost planificate și desfășurate, în decursul anului, 9 activități de educație rutieră cu implicarea polițiștilor de sector și a altor parteneri sociali. Astfel, pe parcursul anului 2017 au fost desfășurate careuri, ore de dirigenție cu subiectele: „Trăiește în siguranță”, „Siguranța la trafic”, „Securitatea rutieră”, „Eu și strada”, concursuri cu tematici rutiere și activități practice „Traseul Școală – Acasă”. Direcția Învățământ a conchis că în scopul asigurii unui parteneriat eficient și durabil este necesară implicarea activă a polițiștilor de sector în cadrul activităților extrașcolare.

Analizarea și dezbaterea propunerilor la elaborarea și aprobarea planului de acțiuni  pentru redresarea situației în domeniul siguranței traficului rutier pentru anul 2018 a fost un alt subiect discutat de către membrii comisiei. Astfel, planul de acțiuni pentru redresarea situației în domeniul siguranței traficului rutier este reactualizat și completat cu propuneri concrete, apărute pentru prima dată. Prin urmare, în 2018 se așteaptă să fie amenajate locuri de parcare pentru autovehicule și instalate indicatoare în orașul Șoldănești. Se va instala semnul rutier „Oprire interzisă” la intrarea pe teritoriul Spitalului raional și se va asigura marcajul pietonal din toate patru direcții la giratoriul din preajma Gării auto. În același context, Direcția Învățământ și-a propus să doteze unitățile de trasport școlar cu camere de supraveghere, iar în școli – să fie amenajat un ungheraș special cu referire la siguranța traficului rutier.

Nadejda LEȘAN, secretarul Comisiei raionale pentru securitatea circulației rutiere, specialist principal la Consiliul raional