Ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate

14 august 2018

Pe data de 10 august 2018,în sala de protocol a consiliului raional Șoldănești s-a desfășurat ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate.Comisia s-a întrunit în următoarea componență:Florea Nina-președintele comisiei(vicepreședintele raionului Șoldănești),Vlas Aurelia-vice-președinte,Russu Larisa –cadru de sprijin,Lisnic Daniela-inspector superior,Clipa Maria-medic, Zaițev Svetlana-viceprimarul orașului Șoldănești,Belous Luminița-pedagog din cadrul SAP.
Conform ordinei de zi au fost discutate 5 întrebări :
1. Transferul a doi copii minori din cadrul serviciului APP în CCTF Concordia, deoarece asistentul parental profesionist este la vîrsta de pensionare.
Ca invitați au fost asistentul parental profesionist, copiii plasați și părintele educator de la CCTF.
2. Instituirea tutelei asupra unui copil minor de către un tutore, s.Răspopeni.
S-au prezentat tutorele și copilul.
3. Cu privire la situația a trei copii minori din s.Șestaci, plasați de urgență în cadrul Serviciului de Asistență Parentală Profesionistă și prelungirea plasamentului în acest serviciu pînă la 3 luni.
4. Cu privire la plasamentul unei minore din s.Chipeșca în Centrul de plasament pentru fete Orhei.
Ca invitați au fost coordonatorul acestui Centru Segiu Crudu, 2 surori a minorei și minora.
5. Cu privire la Instituirea tutelei asupra unui copil minor de către un tutore, s. Samașcani.
S-a prezentat tutorele.
Toate subiectele propuse spre discuție,atît cele privind instituirea tutelei cît și cele referitoare la plasament, au fost aprobate prin aviz pozitiv de către membrii comisiei.