Şedinţa Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate

31 iulie 2019

La data 30 iulie 2019 a avut loc şedinţa Comisiei  raionale  pentru protecția copilului aflat în dificultate

La această ședință au avut următoarea componenţă: Nina Florea – preşedintele comisiei , Vladimir Rusu – șef DASPFC Șoldănești, Svetlana Zaiţev –viceprimar or.Şoldăneşti, Clipa Maria – medic, Codrean Aurel- părinte educător, Suhalitca Olesea- şef serviciu asistenţă parientală, Corețchi Radu – specialist în problemele familiei cu copii în situație de risc

 Coform  ordinii de zi s-au discutat următoarele întrebari:

1.Cu privire la încetarea tutelei asupra unei minore  din s.Vadul-Raşcov şi plasarea ei în serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă.

2.Cu privire la instituirea tutelei asupra unui minor din s.Răspopeni 

S-a decis ca de Serviciul  Sprijin Familial vor beneficia:

  • 1 familie cu 3 copii în sumă de 8 500 lei, din s. Glinjeni, pentru procurarea unor produse alimentare, detergenţi şi mobilă
  • 1 familie cu 4 copii în sumă de 9 000 lei, din s. Pohoarna, pentru procurarea unui frigider, cuptor electric, maşină de spălat
  • 1 familie cu 6 copii în sumă de 12 000 lei, din s.Cuşmirca, pentru procurarea unui pat,  maşină de spălat, rolă, detergenţi şi produse alimentare

Pentru  toate  subiectele abordate membrii Comisiei au dat aviz pozitiv , cu condiţia că familiile ce vor benefia de sprijin familar să fie monitorizate la domiciliu de către membrii comisiei după posibilitate şi de autoritatea tutelară locală în permanenţă.