Şedinţa Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate din 25.01.2019

28 ianuarie 2019

Vineri, 25 ianuarie 2019, în sala de protocol a Consiliului Raional Şoldăneşti s-a desfăşurat Şedinţa Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate. Membrii comisiei au fost : preşedinte – Florea Nina-vicepreşedintele raionului Şoldăneşti, Rusu Larisa-cadru de sprijin, Lisnic Daniela-inspector superior, Zaiţev Svetlana- viceprimarul oraşului Şoldăneşti, Bumbac Ion-psiholog în cadrul Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică, Clipa Maria-medic, Rusu Vladimir-şef Direcţie Asistenţă Socială Protecţie a Familiei. Secretarul comisiei a fost Suhalitcă Olesea-şef Serviciu Asistenţă Parentală Profesionistă.

Pe ordinea de zi au fost supuse discuţiei 12 subiecte  dintre care reţinem cele mai importante.  Astfel, a  fost examinat raportul  anual de activitate pentru anul 2018 a Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă din satul Şestaci cu participarea nemijlocită a asistentului parental profesionist. La fel, a fost examinată situaţia  a 4 minori care beneficiază de serviciul dat.

La această şedinţă a fost invitat primarul satului Parcani, Valeriu Lopaci, împreună cu asistentul social  comunitar care au propus soluţii în privinţa a 2 familii cu copii aflaţi în situaţie de risc din satul Parcani. Pentru a decide în privinţa acordării unui ajutor bănesc din cadrul Serviciului de Sprijin Familiar pentru o familie cu 8 copii din satul Olişcani, a fost prezent primarul satului Olişcani, Andrian Sveclă împreună cu asistentul social din comunitate. În scopul deliberării asupra acordării din cadrul Serviciului de Sprijin Familial  a unui ajutor bănesc  pentru procurarea mobilei pentru o familie cu 6 copii din satul Cuşmirca, a fost prezent asistentul social din localitate. La fel, cu concursul asistentului social din satul Şestaci  s-a discutat despre necesitatea procurării mobilei pentru locuinţa unei familii (copilul căreia se află sub tutelă). Totodată, fost decisă incadrarea a 8 copii în serviciul de Asistenţă Parentală Profesionistă. Total, au participat 2 primari şi 4 asistenţi sociali, din satele Olişcani, Parcani, Cuşmirca şi Pohoarna, plus 2 asistenţi parentali profesionişti din satul Şestaci.

Pentru toate subiectele abordate conform ordinei de zi  Comisia a  dat aviz pozitiv. Astfel, conform Notei informative a DASPFC,  de ajutor financiar  în cadrul Serviciului de Sprijin Familial pentru familii cu copii în situație de risc, au beneficiat 15 copii aflaţi în situaţie de risc din 3 familii ,  ajutorul estimîndu-se la  suma de 39.000 lei. Amintim, că Serviciul social de sprijin familial pentru familii cu copii în situație de risc a fost  aprobat la data de  24.08.2017 prin decizia nr. 6-10  al Consiliul raional Șoldănești în conformitate cu HG nr.889 din 11.11.2013  pentru aprobarea Regulamentului – Cadru cu privire la organizarea și funcționarea serviciului de sprijin familial pentru familii cu copii.  Serviciul este un serviciu social specializat, care se prestează la nivel local în baza  Regulamentului şi a standardelor minime de calitate.

Secţia Administraţie Publică Locală