Ședința Comisiei extraordinare de Sănătate publică Șoldănești

6 septembrie 2018

Astăzi,06.09.2018,în cadrul Consiliului raional Șoldănești a avut loc ședința Comisiei extraordinare de Sănătate publică Șoldănești. În urma analizei multilaterale și dezbaterii diverselor subiecte și propuneri,comisia a elaborat Hotărîrea privind organizarea unor măsuri de ameliorare a situației epidemiologice privind rujeola.Prin Hotărîre s-a dispus partajarea sarcinilor între instituțiile raionale competente,și anume pentru IMSP -organizarea și întreprinderea măsurilor urgente de vaccinare a populației contra rujeolei,inclusiv prin informare,verificare a populației ,pentru a preveni riscurile îmbolnăvirii cu această infecție.Pentru Direcția Învățămînt a Consiliului Raional și conducătorii instituțiilor de învățămînt-asigurarea îndeplinirii necondiționate a prevederilor Legii nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice prin neadmiterea copiilor nevaccinați contra rujeolei în instituțiile de învățămînt,la fel asigurarea pe parcursul a 3 săptămîni de la începutul anului de învățămînt 2018-2019,a implicării lucrătorilor din instituțiile de învățămînt la depistarea precoce a persoanelor suspecte de rujeolă,și anume care prezintă semne de răceală,febră și erupții pe piele.
Potrivit domnului Grosu Vadim,coordonator al sectorului Șoldănești a CNPO,Centrul de Sănătate publică Orhei va organiza ședințe comune cu reprezentanții autorităților publice locale,conducătorii Insituțiilor Medico-Sanitare Publice,instituțiile de învățămînt,privind nivelul jos de acoperire vaccinală a populației și măsurile necesare,în vederea sporirii controlului asupra rujeolei.


Potrivit unei note informative a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a RM,situația privind rujeola este în continuă evoluție.Pentru perioada 01.08.18-02.09.18,în țară au fost înregistrate 177 cazuri confirmate de rujeolă.Situația epidemică de rujeolă continuă să rămînă nefavorabilă în țările vecine (Ucraina și România) unde nivelul vaccinării este sub cel admisibil,fapt ce a agravat situația și în Republica Moldova.