Ședința Comisiei extraordinare de Sănătate publică Șoldănești din 25.02.2020

26 februarie 2020

La data de 25.02.2020  s-a desfăşurat Şedinţa Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică Şoldăneşti  în legătură cu morbiditatea prin gripă, infecţii acute ale căilor respiratorii superioare şi pneumonii  în rîndurile populaţiei raionului Şoldăneşti pentru sezonul 2019/2020, precum şi situaţia din lume legată de infecţia cu coronavirus de tip nou (2019-nCoV).  

La şedinţă au participat preşedintele raionului Şoldăneşti, Nicolae Mîndru, şeful-adjunct al OT Cancelaria de Stat Orhei –Lora Grosu, conducătorii centrelor de sănătate şi a Spitalului raional Şoldăneşti, Secţiei Situaţii Excepţionale, Direcţiei raionale ANSA, Inspectoratul de Poliţie Şoldăneşti şi  coordonatorul Centrului de Sănătate Publică Orhei din Şoldăneşti. Cu un comunicat pe marginea situaţiei actuale a venit Irina Iaroslavţev – medic epidemiolog din cadrul Secţiei Controlul bolilor tansmisibile a CSP Orhei.

Comisia raională  a examinat informaţia prezentată de dna Iaroslavţev Irina  şi a constatat ca situaţia epidemiologică prin gripă, infecţii acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) şi infecţii respiratorii acute severe in sezonul gripal  2019/2020 este tensionată, luînd in consideraţie  faptul că din prima săptămînă a lunii ianuarie 2020, se atestă o creştere continua a morbidităţii prin IACRS de la 95 cazuri pină la 133 cazuri înregistrate în săptămâna a 6-a a anului curent.

În urma analizei multilaterale și dezbaterii diverselor subiecte și propuneri, în vederea înreprinderii măsurilor de prevenţie, Comisia a decis prin Hotărîre  de a realiza următorul plan de  acţiuni.

Directorul IMSP Spitalul raional Şoldăneşti va asigura:

-Sporirea vigilenţei lucrătorilor medicali pentru depistarea precoce a posibililor bolnavi în baza definiţiilor de caz;

– Identificarea şi dotarea unui spaţiu separat destinat pentru izolarea şi tratamentul eventualilor bolnavi;

– Evaluarea necesităţilor şi actualizarea stocurilor de echipament de protecţie individuală, medicamente şi preparate biodistructive;

–   Instruirea lucrătorilor medicali pentru reactualizarea cunoştinţelor în domeniul manifestărilor clinice, diagnosticului şi măsurilor primare de limitare şi control al infecţiei;

–   Actualizarea planului instituţional de pregătire şi răspuns la situaţii excepţionale şi urgenţe de sănătate publică cu coordonarea lui la CSP Orhei.

Şeful Centrului de sănătate Şoldăneşti, pe lîngă acţiunile enumerate mai sus, va asigura:

-Efectuarea triajului adecvat al pacienţilor, întru evitarea contactului persoanelor cu risc sporit de infectare cu bolnavilor  de gripă, a infecţiilor respiratorii acute sau cu semne clinice caracteristice pentru aceste maladii;

–  Supravegherea epidemologică a contacţilor cu bolnavii;

– Acordarea asistenţei medicale la domiciliu copiilor mici, persoanelor în etate şi bolnavilor cronici care solicită asistenţă în timpul episodului epidemic.

Şeful adjunct al Direcţiei Învăţămînt, va verifica condiţiile de respectare a igienei personale (apă, săpun lichid, uscătoare electrice) în instituţiile subordonate, va asigura îmbunătăţirea alimentaţiei copiilor, dezinfectare zilnică a autobuzelor şcolare înainter de transportarea copiilor.

Administratorul „Gării auto” Şoldăneşti, va trebui să evalueze necesităţile şi actualizarea stocurilor de preparate biodistructive, va efectua dezinfecţia în transportul public la finele fiecărei rute interurbane; evaluînd în fiecare dimineaţă starea de sănătate a şoferilor.

Coordonatorul Centrului de sănătate Publică Orhei (Şoldăneşti) va monitoriza situaţia  epidemiologică din raion şi va acorda suportul consultativ-metodic instituţiilor medico-veterinare din teritoriu, precum şi altor autorităţi implicate privind pregătirea şi răspunsul la apariţia cazurilor/suspecţiei de boală şi implementarea măsurilor de control al infecţiei.

Secţia Situaţii Excepţionale Şoldăneşti va identifica care este procedura de comercializare, achiziţionare  a echipamentului special de protecţie (încălţăminte, mănuşi etc).

În scopul eficientizării  activităţii pieţelor conform cerinţelor, combaterii comerţului neautorizat, autorităţile administraţiei publice locale care au în subordine pieţe de  comercializare a produselor alimentare, în comun cu Inspectoratul raional de Poliţie, Direcţia raională ANSA vor asigura ordinea publică în pieţe, verificare produselor plasate pe piaţă cu cerinţele de igienă a produselor alimentare, vor întreprinde măsurile necesare întru stoparea comerţului ilicit.

Şedinţa Comisiei extraordinare de Sănătate Publică avut loc în contextul   adoptării  Hotărîrii nr.2 din 18 februarie 2020 a Comisiei situaţiei excepţionale a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale  şi a  Ordinului Ministerului Nr. 81 din 24 ianuarie 2020 Cu privire la măsurile de prevenire şi control al infecţiei cu Coronavirusul de tip nou (2019-nCoV).

Secţia administraţie publică