Şedinţa Colegiului Consultativ cu reprezentanţii serviciilor publice desconcentrate din raion

26 iulie 2019

La data de  26 iulie curent în Sala de protocol a Consiliului rational Şoldăneşti a avut loc şedinţa de lucru a Consiliului Consultativ cu serviciile desconcentrate din raionul Şoldăneşti.

Şedinţa a fost prezidată de către şeful adjunct al Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, dna Victoria Prisăcari.

Conform ordinii de zi, la această şedinţă şeful Direcţiei teritoriale siguranţa alimentelor, Alexandru Prodan   a prezentat Raportul privind activitatea direcţiei pentru primul semestru al anului 2019.

Domnul Prodan a vorbit despre măsurile întreprinse de către Direcţie în vederea combaterii comerţului stradal clandestin, subliniind rolul care le revine autorităţilor publice locale şi Inspectoratului de poliţie în acest sens. La fel, d-lui a discutat despre necesitatea unui control mai riguros în domeniul alimentaţiei din instituţiile preşcolare şi şcolare, o soluţie posibilă ar fi contractarea unui agent economic care şi-ar asuma responsabilitatea furnizării unor produse alimentare de calitate şi sănătoase pentru copii, care este o practică pozitivă aplicată cu succes în unele raioane ale ţării. În continuare el a discutat despre problema câinilor vagabonzi dar şi despre măsurile întreprinse în raion pentru combaterea şi profilaxia  dăunătorilor.

Apoi   şefii  serviciilor publice desconcentrate s-au expus succint în privinţa   problemelor cu care s-a confruntat în perioada ultimelor 2 luni, numind propunerile şi soluţiile posibile pentru viitor.