Şedinţa Punctului raional de dirijare în situaţii excepţionale Şoldăneşti

23 martie 2020

Astăzi, 23 martie 2020 în Sala de protocol a Consiliului raional Şoldăneşti s-a desfăşurat şedinţa punctului raional de dirijare în situaţii excepţionale Şoldăneşti . Membrii punctului de dirijare au comunicat despre situaţia actualizată din cadrul sferei proprii de activitate, despre datele сolectate în exerciţiul funcţii privind numărul persoanelor autoizolate la domiciliu, monitorizarea şi supravegherea persoanelor suspecte de COVID-19. Pe parcusul şedinţei au parvenit careva propuneri ce ţin de eficientizarea colectării centralizate a informaţiilor parvenite din partea celulelor teritoriale.

De asemenea, membrii punctului de dirijare au votat pentru începerea lucrărilor de întreţinere a drumurilor locale dar şi privind oportunitatea desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului raional Şoldăneşti la data de 26 martie curent, cu condiţia respectării tuturor măsurilor preventive şi de igienă personală.

Preşedintele punctului de dirijare, Nicolae Mîndru a venit cu propunerea ca fiecare membru al acestuia să se ocupe cu monitorizarea situaţiei din cadrul unui număr determinat de localităţi ale raionului. Astfel va fi asigurată supravegherea permanentă şi deplină a tuturor localităţilor raionului Şoldăneşti prin repartizarea clară a sarcinilor între membrii punctului de dirijare.

Pe parcursul şedinţei au mai fost discutate şi unele aspecte ce ţin de punerea în aplicare a Dispoziţiei Nr. 2 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova din 20 martie 2020. Reieşind din datele prezentate, pînă la moment în raionul Şoldăneşti nu a fost raportat nici un caz de infectare cu COVID-19.

Secţia Administraţie Publică