Ședința Biroului Comun de Informații și Servicii

28 iulie 2018

Pe data de 25 iulie 2018,în cadrul primăriei satului Sămășcani a avut loc consultarea cetățenilor de către Biroul Comun de Informații și Servicii.La ședință au participat doamna Galina Nani,șef secție economie din cadrul consiliului raional Șoldănești,Galben Olesea,specialist superior în administrarea ajutorului social,Zgurean Elena,șef AOFM Șoldănești,Beschier Alexandra,asistent social din cadrul primăriei Sămășcani și respectiv,cetățenii interesați de un loc de muncă.La audiență au venit cetățeni cu diferit statut social și stare materială,majoritatea fiind șomeri ,fără studii de specialitate,însă dornici de a-și încerca puterile potrivit abilităților profesionale,într-un domeniu de muncă apropiat lor.
Potrivit doamnei Elena Zgurean,șef AOFM „Statul prin noile inițiative legislative,susține prin diferite mijloace antrenarea populației în cîmpul muncii.O circumstanță care trebuie evitată este problema că un număr mare de populație de la țară duce lipsa de informare cu privire la locurile de muncă disponibile în raion,iar la încercarea lor de a se incadra în cîmpul muncii,agenții economici înaintează niște condiții exagerat de drastice în raport cu oferta salarială,situație care arareori motivează potențialii angajați de a avea un loc de muncă stabil,persistînd fenomenul de pasivitate și lipsă de motivare,de aceea este strict necesar o consultare la nivel psihologic a viitorilor angajați.”
Consultările au fost organizate în contextul Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021 aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM Nr.1473 din 30.12.2016.Noua lege adoptată în acest sens, are ca scop prevenirea și reducerea şomajului și a efectelor sociale ale acestuia, reducerea riscului de șomaj şi asigurarea unui nivel ridicat al ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii.