Se prelungește concursul pentru suplinirea funcției publice de conducere vacante – șef secție contabilitate bugetară, contabil-șef

31 iulie 2018

                                                                                    APROB:

                                                                                                                    Iu.Prisacari ________

                                                                                           Șeful Direcției finanțe

 

Direcția finanțe a Consiliului raional  Șoldănești

 

 Prelungește concursul pentru suplinirea funcției publice de conducere vacante – șef secție contabilitate bugetară, contabil-șef

         Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe pagina web – www.soldanesti.md  și afișată pe panoul informațional la sediul consiliului raional

Condiţii specifice –

  • Studii superioare în domeniul financiar, economic ;
  • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
  • Abilități de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);
  • Cunoașterea limbii de stat citit/scris/vorbit;
  • Cunoașterea legislației în domeniul financiar și administrației publice.

 

Persoanele interesate vor depune personal Dosarul de concurs, care conţine:

 

  1. a) formularul de participare;
  2. b) copia buletinului de identitate;
  3. c) copiile diplomelor de studii;
  4. d) copia carnetului de muncă;  
  5. f) cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;

 

 

Data limită de depunere a dosarului de concurs  –  21 august 2018 

 

 

Contacte: tel.027225466

027225463