Sărbătoarea dedicată Zilei Naţionale a Portului Popular cu genericul “Drag mi-i portul din străbuni”

28 iunie 2021

Frumoasa tradiție, ca în ultima zi de duminică a lunii iunie să fie marcată Ziua Portului Popular, a devenit un obiectiv prioritar și o carte de vizită a Neamului nostru.

 În ultimul timp se atestă un interes sporit în societatea contemporană față de costumul autentic. Dovadă este și Parada Portului Popular care face parte din programul evenimentului cultural cu genericul ”Drag mi-i portul din străbuni” dedicată Zilei Naționale a Portului Popular, organizat de către Secția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Șoldănești, la 27 iunie curent.

Scopul activității a fost valorificarea și promovarea costumului tradițional autentic și asigurarea continuității acestuia, ca simbol identitar.

Evenimentul a demarat cu  parada portului popular care a întrunit  colective artistice de amatori, colective de muncă, reprezentanții instituțiilor de invățământ general sosiți din localitățile raionului, care au pus în evidență valoarea inestimabilă a portului popular ce ne reprezintă neamul. Strada centrală a orașului  a devenit, pentru colectivele participante la Sărbătoare, un podium unde au fost demonstrate cele mai frumoase costume populare în stil naţional.

Ajunși la sensul geratoriu de la intersecția străzilor Păcii și Victoriei, coloana paradei portului popular a făcut un popas pentru prezentarea cărților de vizită. Președintele raionului Nicolae Mîndru a avut posibilitatea de a adresa un mesaj de felicitare către toți cei prezenți la sărbătoare.Pe ritmuri de muzică populară toate colectivele au încins o horă mare de mai mare dragul..

Apoi, cu cântec joc și voie bună, coloana și-a continuat calea până în Parcul de Cultură și Odihnă, unde şi-a continuat programul propus.

În cadrul Sărbătorii a fost organizat un concert festiv cu participarea colectivelor  artistice de amatori.

Pe tot perimetrul Parcului de Cultură și Odihnă au fost amenajate expoziții de artizanat ale meșterilor populari din raion, dedicate Zilei Naționale a Portului Popular.

Sărbătoarea a culminat cu decernarea diplomelor de participare din partea președintelui raionului Nicolae Mîndru.

Cu siguranță putem spune că, portul tradiţional, a revenit cu adevărat la el acasă. Căci, anume, costumul popular este considerat ca una dintre cele mai pregnante oglindiri ale păstrării tradițiilor și obiceiurilor strămoșești.

Valentina Rotaru, specialist Secția Cultură,

Tineret și Sport Șoldăneș