S-a dat start recoltării cerealelor!

1 iulie 2020

        La începutul acestei săptămâni fermierii din raion au inițiat campania de recoltare a cerealelor de grupa I. Astfel, luni 29 iunie 2020, au fost recoltate primele tone de grâu de toamnă la întreprinderea SRL „GLOBAL FARMING INTERNATIONAL” (fosta denumire – SRL ”WeTrade Agro”). Până a doua zi, conform informațiilor operative ale Direcției Agricultură și Alimentație (DAA), deja fusese recoltate circa 200 ha de grâu, iar demararea deplină a campaniei de recoltare urma să aibă loc în următoarele zile.

„Începutul recoltării s-a apreciat din condițiile umidității boabelor, care constituie circa 13-15 %, baza fiind 14%. Este greu de apreciat indicii de recoltă de facto, fiindcă este începutul companiei de recoltare. Însă estimările recoltei biologice la grâul de toamnă sunt în jur de 2,5-3 tone/hectar. În acest an recolta culturilor cerealiere de I grupă va fi cu circa 30-35% mai redusă comparativ cu anul precedent, fapt cauzat de înghețuri și secetă”, a subliniat șeful DAA.

     În  raion au fost însămânțate cu culturi cerealiere de grupa I 9456 ha, dintre care semănăturile de toamnă constituie 97 la sută, iar cele de primăvară – 3%. Suprafața cea mai considerabilă e cultivată cu grâu de toamnă –  aproape 8 mii ha, după care urmează cultura orzului, fiind cultivată pe 750 ha, apoi rapița de toamnă pe o suprafață de circa 650 ha. Mazărea, unul dintre cei mai prețioși premergători pentru toate culturile de câmp, a fost cultivată numai pe o suprafață de 150 ha.                      

            În campania de recoltare vor fi antrenate circa 40 de echipaje cu combine moderne și productive, cât și 10-12 echipaje cu combine mai puțin productive. Practic toți agenții economici sunt înzestrați cu: utilaje de curățire a cerealelor, depozite de păstrare, cântare, tehnică pentru transportarea producției și alte utilaje agricole strict necesare.

Ținând cont de faptul că, recoltarea cerealelor se efectuează în zilele fără precipitații şi cu temperaturi înalte, producătorii agricoli și autoritățile de resort sunt chemate să respecte un șir de cerințe:

  • să sporească acțiunile de pază a recoltei și de reducere a pierderilor de producție agricolă;
  • să informeze continuu conducătorii și specialiștii despre responsabilitatea respectării legislaţiei, normelor şi regulilor de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor;
  • să organizeze instruiri pentru personalul antrenat în campania de recoltare;
  • să desemneze câte o persoană responsabilă de sectoare pentru perioada recoltării spicoaselor şi colectării nutrețurilor;
  • să izoleze lanurile ce urmează a fi recoltate prin crearea fâșiilor arate lângă drumuri, fășiile de protecție, păduri, poduri şi căi ferate;
  • să instaleze la combine și tehnica agricolă, antrenate în campania de recoltare, sisteme de eşapare a gazelor fierbinţi, instalaţii parascântei şi mijloace de primă intervenţie;
  • să asigure controlul riguros al tuturor edificiilor destinate depozitării şi păstrării cerealelor şi furajerelor;
  • să interzică fumatul şi focul deschis pe lanuri, mirişti, arii, în combine sau mijloacele de transport, aflate în lanul supus recoltării.

Atenție!!! Menționăm faptul că aprinderea miriștii reprezintă o măsura periculoasă de mediu și este interzisă prin Bunele Practici Agricole. Totodată, în cazul înregistrării unor eventuale incidente excepționale, în sensul celor recomandate, este necesară informarea de urgență a serviciilor speciale abilitate.

            Concomitent cu recoltarea cerealelor de I grupă, în raion sunt recoltate și primele fructe ale anului curent: cireșe, vișine și căpșune. La moment, sunt în toi lucrările de recoltare a vișinului și cireșului. Avem livezi de cireș sădite pe 75 ha, inclusiv 30 ha pe rod, iar vișin 24 ha, inclusiv 20 ha pe rod. Conform datelor operative ale DAA, cireșele au fost recoltate până marți de pe 25 ha cu o productivitate de 4,1 t/ha și vișinele – de pe 15 ha, productivitatea medie fiind de 3,8 t/ha.

             În raion mai avem sădite și suprafețe de arbuști fructiferi, care sunt un product cu valoare adăugată. Aici e vorba de cultura căpșunului remontant, cultivat pe o suprafață de 6,5 ha, și de zmeură, cu suprafața de 1,5 ha. În acest an recolta acestor specii a fost compromisă în jur de 35-40% la cireș și vișin și, respectiv, de 45-50% la pomușoare. De vină sunt seceta și înghețurile de astă primăvară, dar și a ploile cu grindină din ultima perioadă. Aceste calamități naturale au afectat indicii de productivitate, cât și de calitate, prin crăparea și îmbolnăvirea fructelor.

Deci lucrările de recoltare sunt în toi. Fructele mult așteptate de cetățeni după perioada de iarnă-primăvară sunt procurate cu mare spor. Două probleme stringente, cu care se confruntă producătorii agricoli, sunt: lipsa brațelor de muncă, dar și (nu mai puțin important!) piața de desfacere cu cerințele sale dure…

            Succese şi multă sănătate tutor truditorilor care suportă greutățile din sectorul agroalimentar!

Direcția Agricultură și Alimentație