Managerii, responsabilii şi operatorii în sala de cazane ale instituţiilor bugetare au fost instruiţi în privinţa respectării măsurilor de securitate la utilizarea gazelor în perioada sezonului rece

5 octombrie 2021

Pentru asigurarea securităţii si fiabilităţii la exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze la obiectele comunale şi social-culturale în perioada  de toamnă-iarna a anilor 2021-2022, săptămâna trecută, Secţia construcţii, gospodărie comunale şi drumuri a organizat un seminar de instruire cu managerii instituţiilor bugetare, persoanele responsabile şi operatorii în sala de cazane. Invitaţii seminarului au fost: Marina  Belous – şefă a Secţiei de instruire din cadrul SRL” Flacăra” şi Grigore Mostovoi – directorul S.R.L „Orhei-Gaz”, filiala Şoldăneşti.

            Întru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii catre sezonul rece a anului au fost puse în discuţie următoarele subiecte:

  1. Existenţa şi îndeplinirea planului de efectuare a lucrărilor de deservire si reparaţie a sistemelor de alimentare cu gaze  la obiectele comunale şi social-culturale;
  2. Instruirea şi atestarea persoanelor responsabile şi a operatorilor antrenaţi la deservirea şi exploatarea,instalaţiilor tehnologice şi tehnice la obiectele nominalizate;
  3. Executarea încercărilor de etanșeitate a sistemelor cu gaze;
  4. Verificarea funcţionalităţii sistemelor de securitate si reglarea tehnologica a utilajului si instalaţiilor pînă la livrarea gazelor;
  5. Aspecte legate de încheierea contractului cu furnizorul   pentru livrarea gazelor şi pentru deservirea tehnică a sistemului de alimentare cu gaze de către întreprinderi specializate;
  6. Necesitatea întocmirii procesului-verbal privind confirmarea efectuării deservirii tehnice planificate, a centralelor termice autonome,care utilizează în calitate de combustibil gazele naturale şi a utilajului de gaze;
  7. Depistarea si înlăturarea cazurilor de utilizare neautorizată a gazelor naturale si lichefiate în clădirile publice.

                   Luând in consideraţie că masurile aferente planurilor de pregătire către perioada de toamna-iarna sânt orientate către prevenirea situaţiilor de avarii la obiectele menţionate, Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri propune de a atrage o atenţie deosebita recomandărilor Inspectoratului General de Urgenţă a Situaţiilor Excepţionale privind sporirea masurilor de securitate la folosirea gazelor de hidrocarburilor lichefiate, precum şi utilizarea acestor gaze în strictă conformitate cu prevederile documentelor normativ-tehnice de profil în vigoare. La fel, se recomandă amplasarea instalaţiilor cu butelii de gaze HGL destinate pentru alimentarea cu gaze a clădirilor sociale, administrative şi publice cît şi a blocurilor locative, numai în exteriorul cladirilor.

Valeriu Bunăcalea,

specialist Secţia Construcţii,

Gospodării Comunale şi Drumuri