În atenția producătorilor agricoli! Recomandări pentru evitarea incendiilor în perioada recoltării

29 iunie 2022

            Direcția Agricultură și Alimentația, în comun cu Secția pentru Situații Excepționale Șoldănești atenționează producătorii agricoli ca în perioada desfășurării campaniei de recoltare a cerealelor, să manifeste prudență maximă și să respecte normele și regulile de apărare împotriva incendiilor pentru a evita riscurile și a reduce pierderile.

            În acest sens, producătorii agricoli și autoritățile de resort, sunt îndemnați să respecte un set de recomandări:

  1. Crearea condițiilor care ar exclude riscurile de producere a incendiilor și ar asigura protecția valorilor materiale.
  2. Elaborarea măsurilor organizatorice și profilactice de asigurare a apărării împotriva incendiilor.
  3. Administratorii unităților economice antrenați în procesul campaniei de recoltare, în scopul prevenirii posibililor incendii, vor întreprinde următoarele măsuri:

3.1. Admite la lucrările de recoltare tehnica care a fost supusă testării tehnice și corespunde cerințelor normelor stabilite.

3.2. Începe procesul de recoltare cu divizarea masivelor în sectoare cu aria de maxim 30 ha cu delimitarea acestora prin fâșii cosite cu lățimea de minim 6 m și fâșii arate cu lățimea de minim 4 m, eliberate de paie și resturi vegetale.

3.3. Organiza alimentarea tehnicii cu carburanți și lubrifianți la punctele de alimentare special amenajate, fiind interzis transportul și transvazarea lichidelor combustibile în vase deschise, precum și alimentarea în lanuri sau la distanțe mai mici de 100 m de acestea.

3.4. Asigura masivele cu fâșii arate cu lățimea de minim 4 m dea lungul drumului, căilor ferate adiacente și fâșii forestiere.

3.5. Organiza dotarea punctelor de recoltare cu posturi de intervenție în caz de incendiu, amenajate pe platforme mobile (remorci) pentru asigurarea intervenției rapide. Lanurile în care se efectuează lucrări de recoltare vor fi dotate cu tractoare cu pluguri, discuitoare și cisterne cu apă.

3.6. Tehnica agricolă, precum și tehnica cu motoare cu ardere internă antrenată în campania de recoltare se va dota cu instalații parascântei, stingătoare de incendiu și plapume din prelată.

3.7. Organiza evacuarea paielor și resturilor vegetale de pe lanuri după recoltare și aratul miriștii în cel mult 2 zile după finisarea recoltării cerealelor și culturilor cu pericol de incendiu.

3.8. Organiza serviciul de gardă cu utilizarea tehnicii de intervenție existente în gospodării și la obiective, precum și a tehnicii agricole reutilate în scopul intervenției în caz de incendiu.

3.9. Institui echipe de voluntari din rândul angajaților implicați în procesul de recoltare.

3.10. Organiza instruirea și respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor de către toate persoanele cu funcție de răspundere și angajații implicați în campania de recoltare, precum și vor organiza instruirea acestora la capitolul menționat.

3.11. Institui regim de protecție contra incendiilor în perioada campaniei de recoltare la obiectivele și pe terenurile din gestiune.

3.12. Elabora măsuri organizatorice și tehnico-inginerești care vor cuprinde cerințe de securitate la incendiu pentru perioada vizată.

3.13. Organiza paza în regim non-stop a lanurilor de grâu și altor culturi cu pericol de incendiu.

3.14. Organiza la finele zilei de lucru sau pînă la intrarea tehnicii în lanuri curățarea agregatelor și pieselor combinelor și mașinelor antrenate în procesul de recoltare.

3.15. Interzice executarea lucrărilor de reparație a tehnicii în lanuri și depozite sau la distanțe mai mici de 100 m de acestea.

3.16. Interzice categoric fumatul și utilizarea focului deschis în lanuri arii, miriști, pe combine și autovehicule ce transportă cereale și paie sau la mai puțin de 100 m de punctele de recoltare și depozitare a cerealelor.

3.17. Interzice arderea paielor sau altor resturi de vegetație pe lanuri sau utilizarea focului deschis pentru distrugerea dăunătorilor pe miriști.

3.18. La depozitarea cerealelor se va asigura distanța de la vârful mormanului până la elementele combustibile ale acoperișului, corpurile de iluminat și cablurile electrice de minim 0,5 m.

3.19. Uscătoriile mobile se vor amplasa la o distanță de minim 10 m de la clădirile depozitelor de cereale.

3.20. Stogurile, şoproanele şi stivele de nutreţ fibros trebuie amplasate la distanţe de minimum 15 m de la liniile de energie electrică, de minimum 20 m de la drumuri şi de minimum 50 m de la clădiri şi instalaţii.

            Totodată, în cazul înregistrării unor eventuale incidente excepționale, în sensul menționat mai sus, solicităm informarea de urgență a serviciilor speciale abilitate, inclusiv a Direcției Agricultură și Alimentație.

Direcția Agricultură și Alimentație