Raport anual privind progresul proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic “Alexei Mateevici” din or.Șoldănești”.

19 martie 2019

 

Raportul respectiv prezintă o descriere succintă a principalelor rezultate obținute în perioada ianuarie – decembrie 2018 în cadrul proiectului „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Alexei Mateevici din or.Șoldănești” .

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) este un proiect de asistență tehnică implementat prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), la comanda Ministerului German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ).

GIZ a inițiat proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” la începutul anului 2010, acesta fiind implementat în colaborare cu părțile interesate din rândul autorităților locale, regionale și centrale. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MADRM) constituie partenerul principal al GIZ în realizarea proiectului.

În 2016 proiectul MSPL a fost extins pentru încă o perioadă de trei ani (2016-2018) cu următorul obiectiv general: „Condițiile cadru pentru implementarea politicii de dezvoltare regională orientate spre cetățeni în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor publice locale sunt îmbunătățite”.

Cu suportul proiectului MSPL în Regiunea de Dezvoltare Centru a avut loc un amplu proces de planificare regională care a finalizat cu elaborarea unui șir e concepte de proiecte viabile în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare precum și în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice. La

finele anului 2017 a fost semnat acordul de finanțare cu Uniunea Europeană în vederea finanțării proiectelor prioritare identificate.  Proiectul finanțat de Uniunea Europeană „Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare,  precum și de Eficiență Energetică în clădirile publice” este implementat în cooperare cu proiectul  „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”. Una dintre acțiunile incluse în proiectul dat prevede Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din orașul Șoldănești.

Obiectivul General: Accesul populației din raionul Șoldănești la servicii de învățământ de calitate este asigurat.

Obiectivul  Specific:  Eficiența energetică în Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din orașul Șoldănești este îmbunătățită.

Beneficiari: Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” inclusiv 559 de elevi și 71 de angajați; Consiliul Raional Șoldănești.

Parteneri: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Agenția de Dezvoltare Regională Centru; Consiliul Raional Șoldănești; Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”; Asociația Părintească „Speranța”.

În vederea acceptării proiectului pentru finanțare și implementare, de către beneficiar au fost îndeplinite condiționalitățile propuse de Uniunea Europeană (UE).

Ca urmare, la data de 15 februarie 2018 între MADRM, ADR Centru, Consiliul raional Șoldănești, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” și GIZ/MSPL a fost semnat memorandumul de înțelegere pentru implementarea măsurilor de  sporire a eficienței energetice a clădirii liceului „Alexei Mateevici” din or. Șoldănești.

Raportul detaliat  îl puteţi accesa mai jos:

2018_12_28_Raport anual PSP_EE_Soldanesti_CA