Raionul Șoldănești se dezvoltă în sectorul apicol

14 august 2023

Conform demersului Ministerului Agriculturi și Industriei Alimentare (MAIA) din  data de 31.07.2023, Cu privire la organizarea deplasării Comisiei de atestare în categoria de prăsilă, la exploatația zootehnică (stupină apicolă) S.R.L. ”Făguraș de aur” din satul Șipca, raionul Șoldănești, la data de 04.08.2023, șeful Direcției agricultură și alimentație din cadrul Consiliului raional Șoldănești, dl Muțuțchi Andrei, a participat la lucrările Comisiei nominalizate.

În cadrul componenței Comisiei de atestare au participat următorii reprezentanți:

– șeful Direcției politici în sectorul zootehnic din cadrul MAIA, dl Roșca Valentin, cu o echipă din trei persoane, experți în domeniu;

– inspector principal DTSA Orhei/Rezina/Telenești/Șoldănești, dl Prodan Ghenadie;

– directorul S.R.L. ”Făguraș de aur”, dl Sandic Ștefan.

În urma  deplasării în teritoriu, au fost examinate două amplasări a familiilor apicole, cu destinație de creștere a reginelor și materialului apicol de reproducere. Procedura respectivă se efectuează practic, cel puțin odată pe an, cu scopul de constatare a raselor în asortiment, ce are ca final condiții speciale de încadrare în categoria de prăsilă.

Menționăm, că S.R.L. ”Făguraș de aur”, în afară de întreținerea familiilor de albini și creșterea reginelor pentru comerț, se ocupă intens și cu procesul tehnologic de producere a producției meliferă în asortiment, atât pe piața internă cât și externă.

Totodată, întreprinderea dată exploatează și dezvoltă 60  familii de albine de prăsilă, 900 familii de producere, inclusiv o gamă largă de utilaje apicole și stupi în complet (verticali).

Losenco Maxim, șef-adjunct Direcția Agricultură și Alimentație