Raionul Şoldăneşti are noi cetăţeni de onoare

5 aprilie 2019

Pentru contribuţie substanţială la dezvoltarea socio-economică a raionului, Consiliului Raional Şoldăneşti, prin Decizia sa, Nr. 1-28 din 29 martie 2019 a decis conferirea titlului onorific de „cetăţeni de onoare ai raionului Şoldăneşti” la 2 personalităţi notorii, şi anume, domnului Vasile Micu (originar din satul Olişcani) – doctor habilitat în biologie, profesor universitar şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, deţinător a numeroase distincţii de stat şi domnului Anton Pozdîrcă (originar din satul Şestaci)- director al filialei Șoldănești a Societății pe Acțiuni „Rețelele Electrice de Distribuție Nord, deţinător a medaliei „Meritul civic”( prin Decretul preşedintelui Nr.1880 din 02.02.2001)şi al ordinului “Gloria muncii” (prin Decretul prezidenţial Nr.875 din 07.09.2018), care prin dedicaţie şi activitate prolifică a contribuit la dezvoltarea şi renovarea sistemului energetic din raion dar şi prin implicare activă în viaţa culturală şi socială a comunităţii.

De acelaşi titlu onorific se bucură şi alte 5 personalităţi originare din raionului Şoldăneşti, şi anume, poetul şi prozatorul- Dumitru Matcovschi, renumiţii actori – Mihail Volontir şi Gheorghe Urschi, ex-deputaţii Nicolae Micu şi Djumberi Todua.

Consilierul raional , d-nul Anton Pozdârcă
D-nul academician Vasile Micu