Proiectul „Livada Moldovei”- noi oportunități de finanțare pentru fermierii din raion

12 decembrie 2018

Pentru o afacere profitabilă, fermierii din țara noastră trebuie să utilizeze tehnologii moderne care, într-un final, presupun investiții pe măsură. Investițiile în sectorul horticol sunt stimulate financiar din partea proiectului Livada Moldovei. Acesta urmăreşte facilitarea şi crearea condiţiilor favorabile pentru restructurarea lanţului valoric al sectorului. În acest context, mai mult de 50 de horticultori din raionul Șoldănești au participat la seminarul organizat în cadrul campaniei de informare a proiectului Livada Moldovei.

 

Seminarul a fost deschis de către șeful Direcția Agricultură și Alimentație (DAA), d-nul Andrei Muțuțchi, care a dat citire Agendei seminarului și a mulțumit prezența participanților. La seminar a participat și a luat cuvîntul preşedintele raionului, d-na Svetlana Rotundu, care a vorbit despre importanţa complexului agroindustrial şi sectorul horticol în perspectiva de dezvoltare a raionului Șoldănești.

D-nul Gheorghe Storoja, specialist în horticultură DAA, a informat despre starea actuală din ramura horticulturii în raion și perspectivele dezvoltării ramurii date.

Despre oportunitățile și riscurile investițiilor în sectorul horticol a explicat Anatol Fală, director de Programe ACSA. Acesta a remarcat că, în toate sectoarele se poate obține un venit, dar este necesar de a studia piața pentru a cunoaște preferințele consumatorilor, de a identifica posibilitățile locale de finanțare, astfel ca aceste investiții să fie inteligente și respectiv, să poată fi rambursate într-o perioadă scurtă de timp.

„Ne-am propus să organizăm o serie de seminare la nivel local, astfel încât să putem să informăm despre oportunitățile existente în cadrul Proiectului Livada Moldovei. Seminarele reprezintă de fapt, un dialog cu fermierii prin intermediul căruia încercăm să aflăm care sunt doleanțele lor. Mai nou, putem să le punem la dispoziție o rată a dobânzii mai atractivă de circa 2,8% până la 4,9% în valută și 8-9% în lei. Informăm despre oportunitățile de a investi în industria post – recoltare, scutirile pe care le putem oferi în cadrul Proiectului pentru plata la taxa pe valoare adăugată și taxele vamale, care s-ar cifra la circa 30% din valoare investițiilor. Procurarea echipamentelor, tehnicii prin intermediul Proiectului Livada Moldovei oferă facilitatea de a nu achita taxa pe valoare adăugată, totodată se oferă facilități la importul tehnicii sau echipamentelor, consumabile, mijloace de producție. În acest sens, producătorii au posibilitatea de a câștiga cel puțin 20-25% din costul investiției. Vedem interes din partea agricultorilor, în special pentru faptul că oferim credite pentru o perioadă de 10 ani, care este una destul de îndelungată. Cel mai important lucru este că, există perioada de grație de 4 ani, în cazul în care fermierul dorește să planteze o livadă, iar aceasta va intra în rod în al 2-3 an și atunci această perioadă de grație este foarte importantă pentru reușita afacerii. Seminarele au și o parte practică, nu doar una teoretică în care discutăm. Pe această parte practică, în fiecare raion, încercăm să vizităm un beneficiar al Proiectului Livada Moldovei sau alt agent economic care a făcut investiții în industria post – recoltare. Subînțelegem prin industria post – recoltare construcția unui frigider pentru păstrarea fructelor, pomușoarelor, legumelor, o linei de sortare, de calibrare. Vom vizita mai multe uscătorii de fructe, întreprinderi care produc distilate din fructe și din pomușoare. Încercăm să le explicăm fermierilor care ar fi posibilitatea de a face o investiție de lungă durată, astfel încât ei să poată valorifica toată gama eligibilității care există în cadrul Proiectului. Urmare a extinderii eligibilității pot depune dosarele de participare, inclusiv producătorii de struguri de masă, tehnici și vinificatorii, cultivatorii de flori, plante medicinale, legume, nuci, pomușoare etc. Acoperim, aproximativ 75% din sector. În cadrul Proiectului s-a prevăzut ca cel mai mic credit, care poate fi contractat, este de doar 5 mii de euro, iar cel mai mare de 5 mil de euro. Practic, acoperim tot spectrul doleanțelor fermierilor de la cei mai mici până la cei mai mari. În sinergie cu alte finanțări disponibile în Republica Moldova cum ar fi cele oferite de AIPA, reușim să ajutăm beneficiarii să investească eficient. Atenționez și asupra faptului că, noi producem ceea ce putem, dar de fapt trebuie să producem ceea ce se cere. La fel, aș sugera producătorilor agricoli ca înainte de a face investiția să identifice piețele de desfacere, pentru că fiecare piață are cerințele și preferințele sale”.

Fermierii prezenți la eveniment au confirmat importanța și utilitate informațiilor prezentate. Mai mult ca atât, aceștia au recunoscut că situația din anul curent, i-a determinat să înțeleagă necesitatea dezvoltării întregului lanț valoric pentru un venit stabil și sigur.

Belous Vasile, conducător SRL “Vagadi”, din com. Alcedar, este proprietarul a mai multor hectare de livezi, dar deține și un depozit frigorific. Cu toate acestea, ne-a comunicat că d-lui deja a beneficiat din sursele de creditare prin intermediul proiectului Livada Moldovei și că este foarte benefic și oportun accesarea acestui credit investițional.

Mihail Sandic, conducător GȚ “Sandic Gheorghe”, din satul Șipca, a menționat că în pofida faptului că anii sunt complicați, cu diferite încercări, aceasta nu-i descurajează, dar îi motivează și mai mult, astfel că intenționează să se extindă și să construească un frigider.

Maria Cojocari, din satul Parcani, conducător SRL “Promar Tur”, a menționat că agricultura are viitor doar dacă fermierii de la noi vor înțelege necesitatea asocierii, doar așa pot beneficia de un suport substanțial.

Spre finele seminarului, fermierii prezenți au vizitat frigiderul și uscătoria la GȚ “Cojocari Ruslan”, din satul Parcani, acolo unde gazda a explicat despre experiența implementării tehnologiilor moderne prin investiții inteligente în sectorul horticol.

Antreprenorii din raion s-au arătat interesați de oportunitățile investiționale disponibile în cadrul Proiectului, investiții care în sinergie cu alte programe de suport oferite de Guvernul Republicii Moldova și partenerii externi pot contribui la reabilitarea sectorului horticol care ocupă un loc deosebit de important în economia ţării. La seminar au fost colectate de la agenții economici chestionare de indentificare a doritorilor de a obține credite prin intermediul proiectului Livada Moldovei.

 

Maxim LOSENCO, specialist în problemele planificării şi prognozării producţiei agricole la Direcția Agricultură și Alimentație Șoldănești