Proiectul ,,Acces Egal pentru Toți’’

3 mai 2023

Direcția Asistență Socială Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești menționeză, că art.25 alin.4) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabiltăți, prevede asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesibilității paginilor web pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu tratatele internaționale în materie de accesibilitate.

   În acest context atragem atenția, că prin intermediul Cancelariei de Stat, a parvenit demersul Asociației Obștești ,,INFONET”, prin care se informează despre implimentarea cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova a proiectului ,,Aces Egal pentru Toți” pentru anii (2023-2024), ce presupune o amplă companie de informare, educație civică și electorală.

   Astfel, în cadrul acestui proiect, Asociația Obștească ,,INFONET” acordă suport și poate acoperi costurile de certificare cu semnătură electronică avansată calificată ( cu termen de valabilitate 2 ani) pentru circa 100 persoane cu dizabilități din Republica Moldova, în vederea asigurării accesului acestora la informație și la mijloacele de informare în masă, precum și la tehnologia informației și comunicațiile electronice .

  Pe această cale încurajăm persoanele cu dizabilități din raionul Șoldănești, interesate de acest subiect, să se adreseze la specialistul în problemele persoanelor cu dizabilități din cadrul Direcției Asistență Socială Șoldănești, doamna Daghii Iulita, tel. 0272 253 03 pentru a primi informațiile necesare.

Daghii Iulita ,specialist Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești