RAPORT

privind transparenţa în  procesul decizional în cadrul

Consiliului Raional Şoldăneşti pentru anul 2017

Pentru implementarea Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239 din 13 noiembrie 2008 şi a Hotărîrii Guvernului nr.967 din 09 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Aparatul preşedintelui raionului Şoldăneşti şi subdiviziunile din subordinea Consiliului Raional au întreprins mai multe activităţi, printre care:

– a fost elaborată o nouă pagină oficială a Consiliului Raional care conţine şi  compartimentul Transparenţa decizională  cu următoarele secţiuni:

  1. Iniţierea elaborării proiectelor de decizii
  2. Proiecte de decizii
  3. Consultării publice
  4. Decizii adoptate
  5. e) Raport anual privind transparenţa procesului decisional

-informaţia privind desfăşurarea şedinţelor  Consiliului Raional  a fost plasată pe pagina oficială, pe panoul informativ din sediu şi în PP „Acasă”

-în scopul consultării opiniei  publice şi a altor părţi interesate despre iniţierea elaborării proiectelor de decizii şi pentru stimularea participării active a acestora la procesul decizional, proiectele de decizii au fost publicate pe pagina web oficială a Consiliului Raional;

-toate proiectele de decizii au fost examinate în cadrul comisiilor consultative de specialitate;

-cele 8 şedinţe ale Consiliului Raional Şoldăneşti desfăşurate în anul 2017 au fost publice, cu participarea tuturor persoanelor interesate;

– în scopul informării publicului referitor la deciziile adoptate, acestea au fost plasate pe pagina web a Consiliului Raional.

Informaţia despre transparenţa în procesul

decizional  în anul 2017

Denumirea indicatorilor Valoarea indicatorilor
Procesul  de elaborare a deciziilor
1.Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare 127
2. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare 126
3. Numărul proiectelor de decizii consultate (din numărul de decizii adoptate) 110
4. Numărul deciziilor adoptate  în regim de urgenţă cu respectarea alineatului 2 din articolul 14 din Legea nr.239 – XVI 0
5. Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea administraţiei publice locale 15
6. Numărul participanţilor la întrunirile consultative (audieri publice, dezbateri publice, şedinţe ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate de autoritatea administraţiei publice locale 180
7. Numărul recomandărilor recepţionate acceptate
         7.1.  Cetăţeni 0 0
         7.2.  Asociaţii obşteşti 0 0
         7.3.  Sindicate 0 0
         7.4.  Asociaţii de patronat 0 0
         7.5. Partide şi alte organizaţii social-politice 0 0
         7.6. Mijloace de informare în masă 0 0
         7.7. Reprezentanţi ai mediului de afaceri 0 0
         7.8. Alte părţi interesate 8 6
Contestaţii/sancţiuni
8. Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii administraţiei publice locale au fost contestate pentru  nerespectarea Legii nr.239 – XVI din 13.11.2008 0
9. Numărul sancţiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr.239- XVI din 13.11.2008 0