Producătorii agricoli care se asociază pot beneficia de subvenții din partea statului

11 martie 2019

Din cauza dificultăților cu care se confruntă micii producători din țară se observă o necesitate tot mai mare de asociere întru eficientizarea producției agricole.

Cooperarea și asocierea producătorilor agricoli are ca scop apărarea intereselor acestora şi a drepturilor lor sociale, economice, financiare. Cooperarea a apărut și s-a dezvoltat ca o soluție pentru producătorii individuali supuși impactului atât al pieței resurselor de producție, cât și al pieței produselor agricole.

Asocierea între fermieri ar duce implicit la creșterea randamentului producției. Astfel, întru susținerea acestui exercițiu de asociere, statul vine cu anumite stimulente financiare pentru producătorii agricoli care se asociază în grupuri de producători (GP). Pe lângă faptul că grupurile de producători obțin o finanțare mai mare de la stat, cu un plafon maxim de subvenționare de cca 4,5 milioane lei, acestea au posibilitatea să acceseze și subvenții în cadrul Submăsurii 1.8. privind „Stimularea constituirii şi funcționării grupurilor de producători agricoli” .

Sprijinul financiar se acordă grupului de producători recunoscut în temeiul Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociațiile acestora şi se calculează reieșind din valoarea producției comercializate anual de către grupul de producători, conform actelor confirmative, după cum urmează:

  • 5% – în primul an de activitate;
  • 4% – în al doilea an de activitate;
  • 3% – în al treilea an de activitate;
  • 2% – în al patrulea an de activitate;
  • 1% – în al cincilea şi în următorii ani de activitate a grupului de producători.

Sprijinul financiar acordat grupului de producători nu va depăși suma de 1,5 milioane de lei. În cazul produselor de origine vegetală, valoarea minimă a producției comercializate eligibile pentru sprijin financiar este de 1,0 mil. lei.

Nu ezitați și beneficiați de suportul statului pentru a dezvolta o agricultură competitivă!

Direcția Agricultură și Alimentație