Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

4 februarie 2022

În sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM), statutul de persoană asigurată conferă dreptul la servicii medicale necesare în volumul integral de asistenţă medicală prevăzut de Programul unic al AOAM şi acordat de prestatorii de servicii medicale contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Evidenţa persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se face de către CNAM. Fiecărei persoane fizice i se atribuie un număr de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Statutul de persoană asigurată se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al CNAM, utilizînd numărul de identificare de stat/ seria și numărul actului de identitate prozivoriu pentru persoanele ce nu dețin IDNP sau numărul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Pentru fondatorii de GOSPODĂRII ȚĂRĂNEȘTI

Până pe 31 martie 2022, fondatorii Gospodăriilor Țărănești neangajați în câmpul muncii, care totodată nu fac parte din categoriile persoanelor asigurate de Guvern (pensionari, persoane cu dizabilități) au obligația de a achita prima de asigurare medicală în sumă fixă.

Reducerea la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este de 50%, adică vor achita suma în mărime de 2028 lei .

Prima de asigurare poate fi achitată la orice oficiu poştal, bancă comercială, prin card bancar, internet banking, terminal de plată sau la reprezentanţele teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).

Pentru proprietarii de terenuri agricole

Până pe 31 martie 2022, proprietarii de terenuri cu destinație agricolă neangajați în câmpul muncii, indiferent de faptul dacă dau sau nu aceste terenuri în arendă, care totodată nu sunt pensionari sau persoane cu dizabilități, au obligația de a achita prima de asigurare medicală în sumă fixă.

Reducerea la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este de 75%, adică vor achita suma în mărime de 1014 lei .

Pentru achitarea primei de asigurare urmează să vă adresați la reprezentanţele teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină cu titlul de proprietate.

Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2022

Până pe 31 martie 2022, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.

  • Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol, care achită 1014 lei.
  • Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale sau gospodării țărănești, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova, care achită 2028 de lei.

Notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii, mediatorii, experții judiciari, interpreții, traducătorii și administratorii autorizați neangajaţi, plătesc prima în mărime integrală.

 Mecanismul de achitare a Primei de asigurare medicală prin intermediul MPAY

Achitarea primei de AOAM, inclusiv de către categoriile de persoane care au obligația de a achita prima în mărime integrală, poate fi efectuată prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay, băncilor comerciale sau la ghişeele oficiilor poştale.

Doritorii de a achita prima de asigurare cu cardul bancar sau de pe un dispozitiv conectat la internet urmează să acceseze pagina mpay.gov.md, să selecteze câmpul „Alege serviciul”, să aleagă serviciul „Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă”, să introducă datele solicitate în formular, după care să urmeze paşii necesari, în funcţie de modalitatea de achitare.

În cazul plăţii prin MPay nu e nevoie ca dovada achitării să fie prezentată Serviciului teritorial de relaţii cu beneficiarii al CNAM.

Statutul de persoană asigurată în mod individual este acordat de CNAM din data achitării primei AOAM în sumă fixă, însă nu mai devreme de 1 ianuarie şi este valabil până pe 31 decembrie 2022.

Ala Oprea, specialist categoria I în SRB Chișinău a AT CENTRU

a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină