Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor GROSU în vizită de lucru la Șoldănești

5 aprilie 2024

La data de 4 aprilie curent, în incinta Consiliului raional Șoldănești, a fost desfășurată o ședință în cadrul vizitei de lucru a Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, dl Grosu Igor. La întrevedere au participat primarii satelor, comunelor, conducătorii serviciilor desconcentrate, funcționari publici din cadrul Consiliului raional.

În cadrul ședinței au fost abordate cele mai stringente probleme:

  • Aprovizionarea cu apă potabilă a unor locuințe din comuna Dobrușa;
  • Starea deplorabilă a drumului de acces spre Stejarul lui Ștefan cel Mare din satul Cobîlea;
  • Extinderea proiectului a rețelei de apă și canalizare;
  • Cazuri de tărăgănare a ședințelor de judecată, care afectează bugetele locale;
  • Obiecții la verificarea meticuloasă a documentelor de către Cancelaria de Stat;
  • Elaborarea eventuală a proiectului de construcție a unei stații de epurare în raionul Soroca;
  • Referitor la datoriile acumulate de S.A. ”Salubritate”, la achitarea salariului pentru lucrători și TVA care este o povară grea pentru societate. Existența riscului de a fi sistată activitatea S.A. ”Salubritate” din cauza lipsei de autorizare pentru funcționare.

După încheierea întrevederii, dl Grosu Igor a vizitat blocul locativ din str.M.Jucov nr.2 (la care Guvernul R.M. a alocat 8,34 milioane lei, pentru consolidarea clădirii și în luna mai anul curent, va fi dată în exploatare), Liceul Teoretic ”Alexei Mateevici” Șoldănești (renovat și eficientizat termic, unde numai eficiența energetică a costat proiect de aproape 3 mln euro), Piața Șoldănești, Gospodăria Țărănească ”Vasile Belous” s.Alcedar și Muzeul ”Dumitru Matcovschi” și cel mai mare cimitir evreiesc din Europa situat în com. Vadul-Rașcov, unde Președintele Parlamentului a salutat profesorii, elevii și cetățeni.
Au discutat despre problemele cu care se confruntă, care sunt soluțiile și despre aderarea cât de curând la Uniunea Europeană.

Au discutat și despre subvenții de 23 de milioane lei pentru agricultură și dezvoltare rurală în raionul Șoldănești (ajutor pentru fermieri, agenți economici, proiecte care îmbunătățesc condițiile de trai în localități).

Prin programul ”Satul European”, în r.Șoldănești se implementează 11 proiecte, pentru care au fost alocate 73 de milioane de lei. Menționăm, că 8 din cele 11 țin de alimentarea cu apă și canalizare.