Prăznuirea Sfintei Fericite Agafia de la Cușelăuca

25 iunie 2019

Sâmbătă, 22 iunie 2019, în ziua prăznuirii Sfintei Fericite Agafia de la Cușelăuca, Sfânta Mânăstire cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din s. Cușelăuca, comuna Cotiujenii Mari, raionul  Șoldănești, a găzduit un solemn serviciu divin, prilejuit de marcarea a 200 de ani de la nașterea sfintei. Au venit ierarhi, preoți, monahi și numeroși credincioși.

Manifestările duhovnicești au început cu Slujba Privegherii din seara de ajun a sărbătorii și au continuat în următoarea dimineață cu scoaterea Raclei cu Sfintele Moaște în fața bisericii centrale a mănăstirii, urmată de oficierea Slujbei Utreniei, după care a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie praznicală.

Cu binecuvântarea Î.P.S. Mitropolit Vladimir, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în frunte cu P.S. Marchel, Episcop de Bălți și Fălești. Alături de Preasfinția Sa au înălțat rugăciuni P.S. Episcop vicar mitropolitan Ioan de Soroca, P.S. Episcop vicar mitropolitan Siluan de Orhei, Protoiereu mitrofor Doctor Vadim Cheibaș – secretarul Mitropoliei Moldovei, stareți și starețe de mănăstiri, un impunător sobor preoțesc și diaconesc, precum și numeroși pelerini veniți din toate colțurile țării, dar și de peste hotare, în grădina Fericitei Agafia de la Mănăstirea Cușelăuca. Toți i-au adus cinstea cuvenită Fericitei în ziua prăznuirii ei – un moment plin de lumină și sfințenie, trăit într-un cuget de întreaga suflare creștinească la cei 200 de ani de la nașterea Fericitei.

Râvna deosebită a poporului nostru bine-credincios pentru Cuvioasa Agafia s-a arătat prin credința, nădejdea și răbdarea numeroșilor pelerini de toate vârstele, prezenți în vatra monahală de la Cușelăuca, pentru a o cinsti pe sfânta ocrotitoare a țării noastre, închinându-se cu credință la Racla cu cinstitele ei Moaște.

Ziua prăznuirii Fericitei Agafia reprezintă o sărbătoare a bucuriei duhovnicești pentru obștea monahală, în frunte cu Maica Stareță – Egumena Vera (Spinei), dar și a credinței vii și mărturisitoare, o dovadă vie și incontestabilă a dragostei poporului nostru pentru sfinții și Biserica lui Dumnezeu.

Înainte de momentul împărtășirii credincioșilor, P.S. Părinte Marchel a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța cinstirii Fericitei Agafia pentru Biserica și neamul nostru. De asemenea, Ierarhul de Bălți și Fălești a vorbit celor prezenți și despre rostul mijlocirii sfinților înaintea lui Dumnezeu pentru întărirea noastră în drumul duhovnicesc, aducând și câteva exemple de istorisiri din viața și minunile Fericitei Agafia, o nouă sfântă a Bisericii și ocrotitoare a țării noastre.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, soborul ierarhilor, preoților și diaconilor slujitori a săvârșit Tedeumul praznical în cinstea Sfintei Fericitei Agafia, mijlocitoare către Preasfânta Treime pentru tot sufletul necăjit și întristat, dar și în semn de mulțumire pentru toată facerea de bine primită de la Dumnezeu. Totodată, cu binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Î.P.S. Părinte Mitropolit Vladimir, ctitorilor și binefăcătorilor Sfintei Mănăstiri Cușelăuca li s-au înmânat de către ierarhi ordine și medalii bisericești, în semn de recunoștință pentru munca sârguincioasă, realizată spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe.

Cuvioasa Maica noastră Agafia este fierbinte rugătoare, mijlocitoare și ocrotitoare către Dumnezeu pentru țara noastră, alături de ceilalți sfinți care s-au nevoit pe aceste meleaguri binecuvântate. Încă din pruncie a fost aleasă de Mântuitorul Hristos pentru a sluji lumii, deși neputincioasă fiind cu trupul, a primit de la El darul tămăduirii și al vindecării a felurite boli și neputințe ale credincioșilor, arătându-se tuturor „ca o maică iubitoare de fii”, așa cum vorbește rugăciunea din Acatistul Sfintei…

Răspunsurile liturgice la strană au fost date de către Corul arhieresc al mănăstirii Curchi, condus de dl Dumitru Buga.

Serghei CRUDU, teolog

Foto de Ipod. Ilie ȚIBULEAC

Sursa: http://ortodox.md/