Poetul – omagiat după merit

20 octombrie 2017

„Vom săruta acest pământ crescut în os, în grai, în patimi.
Sfânt să ne fie orişicând, cu-n rug în vatră şi în datini.
Cu o mioară şi un mior, cu-n meşter bun ce hram ridică.
Şi cu-n poet al tuturor, de la opincă la vlădică”
(Eugen Marius Smolnițchi, nepotul poetului Dumitru Matcovschi)

   La 20 octombrie curent s-au împlinit 78 de ani din ziua nașterii pământeanului nostru, marelui poet naţional, academician, scriitor, jurnalist, publicist, prozator şi dramaturg Dumitru Matcovschi. Anul trecut, cu suportul financiar al Fundației ”Edelweiss”, a fost dezvelită compoziția sculpturală în memoria poetului, în satul natal Vadul-Rașcov. Iar anul curent, chiar dis-de-dimineață, elevii Gimnaziului care îi poartă numele au venit să cinstească memoria marelui poet prin depuneri de flori la monument, fapt urmat de reprezentanții Consiliului raional Șoldănești, de colectivele de muncă din instituțiile publice din raion.
   Dar mai întâi vicepreședintele raionului, Nina Florea, a rostit o cuvântare frumoasă. „Stimați concetățeni, dragi prieteni! Azi ne-a chemat glia poetului Dumitru Matcovschi la aniversarea lui de 78 de ani – să-i cinstim numele, care a îmbogățit considerabil patrimoniul cultural al Republicii Moldova. A fost laureat al Premiului de stat, poet, prozator, dramaturg, publicist, traducător, editor de reviste culturale… Toate acestea acoperă un destin, atât de aproape inimilor noastre: pentru că este băștinașul nostru, mândria noastră națională! Criticii literari internaționali îl consideră drept unul dintre cei mai mari poeți ai Republicii Moldova.
   Dumitru Matcovschi a lăsat cu măiestrie în urma sa cuvântul cu care știa să înnobileze, să înaripeze, să însenineze gândurile noastre. Operele sale ne-au chemat perpetuu la reflectare asupra fenomenelor sociale stringente. Vorbele bune și adevărul, care au răsărit în fiecare vers, au fost menite să purifice sufletele noastre. Poetul spunea: „Eu am fost și am rămas robul cuvântului, al adevărului mai bine zis, am crezut și cred că aceasta este menirea creatorului de frumos”. Cu voința de a spune adevărul, cu râvna atât de evidentă, a lăsat în urmă peste 50 de cărți de poezie, proză, piese de teatru. Compozitorii moldoveni au pus pe note muzicale mai multe din versurile poetului, care au devenit șlagăre vestite (are circa 350 de cântece). Piesele maestrului Dumitru Matcovschi au fost puse în scenă în diferite teatre din Republica Moldova și Federația Rusă, au fost apreciate cu premii la diferite concursuri.
   Poetul a răspuns neîntârziat la sirenele istoriei și s-a implicat cu toată forța, dăruindu-se în totalitate scrisului, literaturii, idealurilor țării și poporului. Să sperăm că rezonanțele operei matcovschiene vor răzbate secole, vor încolți semințele dragostei de neam și de țară pentru multe generații. El a scris despre ce a simțit, despre ce a trăit și nu a renunțat niciodată la demnitatea de om. Pentru a cunoaște și mai bine valorile autentice și idealurile neamului nostru, vă îndemn să păstrăm vie amintirea despre Poetul care a reabilitat valoric textele scrise cu conținut pronunțat patriotic, oferindu-ne lecții de demnitate – ele au scop final de a ne crea un viitor mai bun pentru cetățenii care trăiesc pe pământurile lăsate de Marele Voievod Ștefan cel Mare”.
   După depunerile de flori, toată lumea prezentă s-a deplasat la Casa-muzeu „Dumitru Matcovschi” unde era așteptată de soția poetului, Alexandrina Matcovschi, de surorile Valentina și Silvia, de directorul muzeului Stela Gavriliță. Acolo, împreună cu un grup de profesori și de elevi ai Gimnaziului, am răscolit împreună cu oaspeţii sosiţi din orașul Chişinău amintirile despre casa părintească a poetului, despre școală, despre zestrea spirituală de acasă, cu care Mitrică Matcovschi a pornit mai apoi în lume.
     Amintiri alese ne-a destăinuit doamna Alexandrina, femeia pe care a venerat-o poetul în versurile sale.
Am cântat împreună, am recitat versurile Poetului împreună cu elevii, ne-am amintit cu drag de Cel care a împărţit, cu bună seamă, de-a lungul vieţii, bucuria şi lacrima, atât de inedit cântate în versurile mult îndrăgite de noi.
Valentina ROTARU,
șefă interimară a Secției Cultură, Tineret și Sport Șoldănești
Foto de Sergiu CUMATRENCO