Perioada zilelor de odihnă pentru bugetari se prelungește pînă la data de 27 aprilie

14 aprilie 2020

Conform, Dispoziției Nr. 17 a Comisiei  pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 13 aprilie 2020,  perioada zilelor de odihnă pentru angajații din sectorul bugetar (cu excepția celor medico-sanitare,  ordiniii publice, apărării și securiății naționale) se prelungește cu încă o săptămână, pînă la data de 27 aprilie.

Totodată, în această perioadă continuă să activeze  Punctul raional de dirijare în situații excepționale Șoldănești. Acesta se întrunește în mod frecvent pentru a face o sinteză a situației din raion și a decide de comun acord privind instituirea celor mai optime măsuri de prevenire a epidemiei. Concomitent, membrii punctului de dirijare constată și verifică nivelul de conformare și respectare de către cetățeni a regulilor instituite prin Deciziile Comisiei naționale pentru situații excepționale.