Parlamentul Republicii Moldova a declarat stare de urgență, pe o perioadă de 60 de zile

25 februarie 2022

Parlamentul Republicii Moldova a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu 24 februarie 2022.

Hotărârea a fost adoptată, în cadrul ședinței plenare care a avut loc în seara zilei de ieri, 24.02.2022 urmare a propunerii venite din partea Guvernului, având drept temei situația privind securitatea din regiune și asigurarea securității naționale.

Documentul prevede că, pe perioada stării de urgență, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova va emite dispoziții  care sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

Conform Hotărârii,  pe perioada stării de urgență se instituie un regim special de intrare şi ieșire din ţară, de folosire a spaţiului aerian; se instituie un regim special de circulație pe teritoriul țării, inclusiv în ceea ce privește circulația și controlul mărfurilor.

De asemenea, proiectul prevede expulzarea de pe teritoriul țării a persoanelor a căror prezență poate afecta asigurarea ordinii publice și securității statului; stabilirea unui regim special de lucru pentru agenți economici și instituții publice; interzicerea desfășurării adunărilor, manifestărilor publice și altor acțiuni de masă; coordonarea activității mijloacelor de informare în masă; gestionarea fluxurilor migraționale, precum și alte măsuri.

Prin aceeași Hotărâre, a fost abrogată Hotărârea Parlamentului adoptată la 20 ianuarie 2022 privind declararea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pe o perioadă de 60 de zile.

sursă: https://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/6921/language/ro-RO/Default.aspx