Pedagogul Anului, ediția 2018

9 februarie 2018

Tradițional, etapa raională a concursului „Pedagogul anului” a fost organizată de Direcția Învățământ, cu susținerea financiară a Consiliului raional. Obiectivele concursului sunt promovarea experienței avansate a cadrelor didactice și sporirea prestigiului profesiei de pedagog. Ca și în anii precedenți, etapa raională a decurs în trei faze. Comisia raională a evaluat următoarele: dosarele concurenţilor cu materialele […]

Burse de performanță pentru cei mai dotați elevi

9 februarie 2018

Nu demult, Comisia raională, instituită pentru a examina dosarele de participare la concursul ”Cei mai dotați elevi din instituțiile de învățământ în anul de studii 2017-2018” a făcut publice totalurile. La concurs au fost înaintate 12 dosare ale elevilor din ciclul gimnazial și 28 de dosare din ciclul liceal. Alocarea burselor pentru elevi se face […]

Concurs prelungit pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă – arhitect-șef din cadrul SCGCD

6 februarie 2018

Aparatul preşedintelui raionului Șoldăneşti prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă – arhitect-șef din cadrul SCGCD. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul Consiliului raional şi pe pagina web: www.soldanesti.md Cerinţe specifice: studii superioare licenţiate sau echivalente în domeniul arhitecturii; experienţă profesională (se admite participarea la […]

Ședința Comisiei pentru securitatea circulației rutiere

6 februarie 2018

Recent, la Consiliul raional, a avut loc o nouă ședință a Comisiei pentru Siguranța Circulației, condusă de vicepreședintele raionului, Nina Florea. Ea a avut drept scop reglementarea aspectelor privind traficul și circulația rutieră în raionul Șoldănești. În componența comisiei se regăsesc: Larisa Dereli – șeful Direcției Deservire Fiscală, Victor Iurcu – șeful Secției Construcții, Gospodării […]

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă – specialist – Seсţia Administraţie Publică

6 februarie 2018

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului:  Cerinţe specifice:  Studii: Superioare licenţiate sau echivalente în domeniul administraţiei publice, drept Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu administraţiei publice, drept cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel; cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/vorbit. Persoanele  interesate  pot depune personal/prin  e-mail Dosarul de concurs: formularul de participare; copia […]

Subvenționarea pentru anul 2018 a început

5 februarie 2018

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a lansat, la 1 februarie 2018, Campania de depunere a cererilor de obținere a subvențiilor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, campanie care va dura până la 31 octombrie 2018. Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici, în cadrul conferinței de presă, a remarcat că […]

Fondul republican de susținere socială a populației va fi lichidat

2 februarie 2018

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale propune spre consultare un proiect ce prevede reorganizarea Agenției Naționale de Asistență Socială prin absorbţia Fondului republican de susţiere socială a populaţiei. Deciza este motivată de faptul că prin modificările aduse de Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, în […]

Anunț de participare la procedura de achiziție publică

30 ianuarie 2018

Anunț de participare la procedura de achiziție publică de tip COP pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarna în raionul Șoldănești. Găsiți anunțul aici: http://soldanesti.md/wp-content/uploads/2017/11/Anunt-de-participare-la-procedura-de-achizitie-publica-de-tip-COP-intretinerea-drumurilor-pe-timp-de-iarna-in-r.-Soldanesti.pdf

Ședința Comisiei pentru Protecția Copilului aflat în Dificultate în cadrul Consiliului raional Șoldănești

26 ianuarie 2018

Aceste ședințe se desfășoară lunar în cadrul Consiliului raional Șoldănești. Eforturi sporite s-au depus asupra reformei sistemului de îngrijire a copiilor, care nu ar fi fost posibilă fără existența unui mecanism funcțional de evaluare a copiilor în situație de risc, care urmează a fi separați de părinți și plasați într-un serviciu de îngrijire astfel încât, […]

Notă informativă privind examinarea petițiilor și audienţa cetățenilor în anul 2017

25 ianuarie 2018

Pe parcursul anului 2017, lucrul cu petițiile și primirea în audiență a cetățenilor de către conducerea raionului Șoldănești a fost orzanizat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la petiționare nr. 190-XIII din 19.07.1994 și cu Hotărârile Guvernului Republicii Moldova nr. 533 din 06.06.2005 ,,Cu privire la organizarea audienței” și nr. 208 din 31.03.1995 pentru […]