ANSA  a organizat instruirea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar din grupa de pericol I și II de toxicitate

13 august 2019

În zilele de 7-8 august în incinta Sălii de protocol al Consiliului raional Şoldăneşti a avut loc instruirea agenţilor economici din raioanele Floreşti si Şoldăneşti, care sunt utilizatori de produse de uz fitosanitar de grupa de pericol I și II de toxicitate. La instruire s-a menționat despre importanța utilizării corecte al produselor de uz fitosanitar […]

Felicitare către Lucrătorii din domeniul construcției  cu ocazia zilei lor profesionale

11 august 2019

Dragi constructori! Cu ocazia Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Domeniul Construcției, pe care o marcăm tradițional în a doua duminică a lunii august, permiteți-mi să vă adresez cele mai sincere urări de bine, succese cât mai mari și perspective cât mai frumoase.          Munca  în domeniul construcțiilor este una deloc ușoară, iar responsabilitatea ce vă […]

Mesaj de felicitare către preşedintele raionului Şoldăneşti, domnul Nicolae Dorogan, cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere

9 august 2019

Multstimate domnule preşedinte, Nicolae DOROGAN Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere Vă transmitem  cele mai cordiale felicitări. Vă urăm din tot sufletul ani mulți și fructuoși pe tărîmul pe care activați, noi și importante succese, fericire, mult noroc și bunăstare familială. Vă cunoaştem drept o persoană perseverentă în realizarea scopurilor propuse și consecvent în apărarea […]

ANUNŢ privind  demararea consultărilor publice

8 august 2019

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare a proiectelor şi deciziilor de către Consiliul raional  Şoldăneşti, Preşedintele Raionului demarează procesul de consultări publice ale proiectelor de decizii propuse pentru examinare în şedinţa ordinară din 22 august 2019    Scopul consultărilor este de a îmbunătăţi proiectele […]

Ședința Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultate

7 august 2019

Marți, 6 august 2019, în sala de protocol a Consiliului raional Șoldănești, s-a desfășurat Ședința Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situație de dificultate. La ea au participat: Nina Florea – președintele comisiei (vicepreședintele raionului), Vladimir Rusu – vicepreședinte (șeful Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului), Olesea Galben – secretar (specialist la DASPFC), […]

Şedinţa Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate

31 iulie 2019

La data 30 iulie 2019 a avut loc şedinţa Comisiei  raionale  pentru protecția copilului aflat în dificultate La această ședință au avut următoarea componenţă: Nina Florea – preşedintele comisiei , Vladimir Rusu – șef DASPFC Șoldănești, Svetlana Zaiţev –viceprimar or.Şoldăneşti, Clipa Maria – medic, Codrean Aurel- părinte educător, Suhalitca Olesea- şef serviciu asistenţă parientală, Corețchi […]

30 iulie 2019

La 29 iulie 2019  a avut loc şedinţa de planificare la care au participat şefii secţiilor,  direcţiilor, serviciilor Consiliului raional Şoldăneşti, dar şi reprezentanţi ai serviciiilor publice desconcentrate din raion. Preşedintele raionului, Nicolae Dorogan, l-a salutat cordial pe fiecare şi i-a invitat pe toţi cei prezenți la conlucrare în vederea realizării cu eficienţă maximă a […]

Conferința de vară a Nucicultorilor

29 iulie 2019

Plantarea livezilor de nuci este în continuă creștere, cel puțin așa arată datele statistice. Astfel că, dacă în anul 2017 erau plantate aproape 29 de mii de hectare, atunci anul curent suprafaţa cu livezi de nuci a depăşit 30 de mii de hectare. Creșterea a fost confirmată și de participanții la Conferința de vară a […]

Mesajul preşedintelui raionului Şoldăneşti, cu ocazia marcării a 25 de ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova

29 iulie 2019

În fiecare an, pe 29 iulie, marcăm Ziua Consituției Republicii Moldova,  lege supremă și fundamentală, fondată pe voința poporului suveran și independent al țării noastre. Constituţia este baza juridică a întregii legislaţii, pe ea se întemeiază tot ansamblul instituţional şi normativ Legea fundamentală este rodul aspiraţiei de libertate a poporului nostru. În ea sînt înscrise […]