Omagiu pentru poetul – academician Andrei Lupan

16 februarie 2022

La data de 15 februarie 2022, se fac  110 ani de la nașterea poetului basarabean, dată remarcabilă care ne oferă prilejul de a privi la lungul şi rodnicul drum de om şi cetăţean Andrei Lupan,  a drumului parcurs spre culmile cunoaşterii, de  a răsfoi cartea plină de omenie a onestului plugar al literaturii Republicii Moldova. Nu se  permite să uităm numele glorioase ale celor care au muncit pentru bunăstarea țării noastre, pentru interesul poporului.

Viața și activitatea poetului a fost onorată prin edificarea bustului său în centrul localității sale de baștină, satul Mihuleni, în scopul eternizării memoriei pământeanului nostru. Lucru pe care îl merită din plin pentru aportul adus la dezvoltarea culturii în țara noastră.

Noi toţi plecăm, ne trecem, aşa e dat de la Dumnezeu, dar fapta, urma pe pământ rămâne.  Andrei Lupan a lăsat o urmă, o amprentă de neasemuit în viaţa social-culturală a poporului nostru, o brazdă trasă cu tâlc şi răbdare de plugar cu gândul la roadele de mâine şi de poimâine, aşa cum a făcut-o ţăranul gospodar din toate timpurile.  Student la Facultatea de agronomie, cercetător  ştiinţific la Institutul de Viticultură din Chişinău, concomitent poet prin vocaţie de mai mulţi ani, în 1946 Andrei Lupan, este ales preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova.    

Apariţia unui poet basarabean pe olimpul literar al Republicii, pe timpul regimului totalitar , care acorda o încredere deosebită  ,,elitei  scriitoriceşti transnistrene” era inexplicabilă. Aceasta o dovedeşte chiar şi zicala de pe acele timpuri: ,,…dacă vrei să fii ministru, trebue să fii de peste Nistru”. Dar, în pofida zicalei, pământeanul nostru devine preşedintele forului scriitorilor  Republicii, şi cum era deprins  să le facă pe toate, “…şi-a suflecat mânicile, muncind o viaţă întreagă întru susţinerea şi cultivarea talentelor tinere şi începătoare” şi a reuşit  “…editarea clasicilor, stabilirea limbii romanică, curăţirea acestei limbi, Aleea clasicilor” şi multe alte reuşite incontestabile .                

Iată doar cîteva aprecieri ale contemporanilor ,,…a pus temeliile Uniunii Scriitorilor”, “ a crescut câteva generaţii de scriitori”,,…şi-a pus capul la bătaie

pentru  opera lui Eminescu şi Creangă” “ …nu a fost un răsfăţat al puterii “ şi ,, nu a fost omul compromisului”, a fost ,, scriitorul vremurilor ce l-au plămădit” , ,,fiul acestor meleaguri, om al pământului”, ,,copac care nu se îndoaie”, ,,agronomul literaturii noastre” ,,Domn şi salahor al Basarabiei”, ,,Patriarh al culturii” etc.

“Andrei Lupan a fost unul dintre marii bărbaţi ai neamului din secolul nostru afirmă Vera Malev. Vor trece ani şi nu ştiu când se va mai naşte o asemenea personalitate în Moldova”.

         Într-adevăr e greu să-ţi imaginezi diversitatea intereselor, activităţilor, şi posibilităţilor unui simplu om ( pe care îl credeau stâncă):

– Poet , dramaturg, eseist, publicist, traducător, scriitor al Poporului din RSSM-

– Om de Stat,  Deputat al Sovetului Suprem al RSSM şi URSS, Preşedinte şi vicepreşedinte  al Sovetului Suprem al RSSM.

–  Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din RSS Moldova secretar al Comitetului de conducere a Uniunii Scriitorilor din URSS.

– Erou al muncii Socialiste din RSSM, decorat cu ordinul “Lenin” şi “Drapelul roşu de muncă”.

-Din inițiativa lui a fost format teatrul ,,Luceafărul,, , fiind și unul dintre fondatorii aleei clasicilor din capitala țării, a contribuit la dezvoltarea picturii, muzicii, cinematografiei,  la formarea și dezvoltarea culturii republicii.

În contextul aniversării a 110 ani de la nașterea marelui poet basarabean, Andrei Pavel LUPAN, pentru a-i aduce un omagiu, colaboratorii Consiliului raional Șoldănești şi ai Primăriei satului  Mihuleni, împreună cu  cei care l-au cunoscut, si cei care îi admiră creatia, au depus flori la bustul poetului.

Rodica Cazacu, specialist Secția Cultură,Tineret și Sport