Oamenii de cultură din raion au fost omagiați cu prilejul zilei lor profesionale

20 mai 2022

În legătură cu marcarea recentă a sărbătorii profesionale ”Ziua lucrătorului din domeniul culturii”, conducătorii caselor și căminelor de cultură dar și ale colectivelor artistice din raion au fost invitați în curtea taberei de odihnă ”Dumbrava” pentru a fi felicitați cu acest prilej deosebit. Șeful Secției Cultură, Tineret și Sport Șoldănești – Alic Rudei a exprimat cuvinte de recunoștință și mulțumire la adresa colegilor pentru munca, dedicația zilnică și dragostea lor față de frumos. El le-a dorit realizarea în continuare a aspirațiilor creatoare, iar munca să le fie apreciată la justa valoare. Totodată, le-a mulțumit pentru faptul că au depus suflet și eforturi enorme la buna organizare dar și participarea la diverse evenimente de nivel național, raional și local.

Cu un mesaj de felicitare a venit și președintele raionului, Nicolae Mîndru, care le-a adresat alese cuvinte de gratitudine și respect pentru faptul că promovează și cultivă valorile neamului, dorindu-le să fie sărbătoriți, nu doar o dată în an, dar în fiecare zi. El a reamintit celor prezenți despre marii oameni de cultură născuți în raionul Șoldănești, care reprezintă conștiința națională, venind cu îndemnul la păstrarea și promovarea mai departe a moștenirii culturale lăsate de ei.

Pentru rezultate deosebite și în semn de înaltă apreciere pentru promovarea și dezvoltarea valorilor cultural-artistice, creativitate în realizarea cu succes a activităților culturale și cu ocazia sărbătorii profesionale, o parte din cei prezenți au primit diplome din partea conducerii raionului dar și ai Secției cultură.

Ziua profesională a lucrătorilor din domeniul culturii a fost instituită prin Hotărârea Guvernului Nr. 1675 din 24.12.2002 și este marcată anual în a 3-a duminică a lunii mai.