O staţie de producere a biogazului pentru raionul Şoldăneşti

12 ianuarie 2024

Energia regenerabilă este o problemă ce vizează omenirea în ultimii ani, preocupare şi pentru Republica Moldova, pentru satele şi raionul Şoldăneşti.

După diverse crize, Moldova este una dintre economiile interesante ale Europei cu oportunități neimaginate, în special în dezvoltarea rurală. Aceasta include în primul rând potențialul agroindustrial, cum ar fi biogazul și biometanul din deșeuri animaliere şi vegetale. Datorită rolului său democratic și solidarității cu Ucraina, Moldova este, de asemenea, importantă ca centru pentru dezvoltarea infrastructurii pe termen mediu. În calitate de companie lider în consorțiu, firmei de consultanță din Franconia Inferioară Spelleken Asooc, a prioritizat tema biogazului din 2018 și prezintă acum mai multe proiecte care urmăresc să pună capăt emisiilor de poluanți, riscurilor climatice și agoniei rurale din Moldova cu oportunități pentru o nouă calitate a vieții în mediul rural.

Ideea vine de la Hans-Gerd Spelleken, un manager din Germania, dedicat implementării mai multor proiecte în Republica Moldova, printre care se remarcă şi construcţia mai multor staţii de biogaz din dijecţii de la ferme. Valorificarea acestor resurse ar reduce dependența de sursele tradiționale de energie, având în același timp un impact pozitiv asupra mediului și salubrizării localităților. O primă stație de biogaz va fi implementată la Coșnița, după care urmează şi raioanele Şoldăneşti, Anenii Noi și Ștefan Vodă.

În urma iniţiativei reprezentanţilor germani în cadrul raionului Şoldăneşti sa format un grup de lucru cu reprezentanţi din cadrul Consiliului raional, serviciilor desconcentrate, primari, agenţi economici din sectorul agro-alimentar, care pe parcurs vor asigura şi monitoriza implementarea proiectului.

Menţionăm că recent membrii grupului s-au întrunit într-o şedinţă online cu reprezentanţii proiectului dat, în care au discutat aspecte organizatorice privind implementarea proiectului în raionul Şoldăneşti.

Totodată, pentru 24 ianuarie se preconizează o vizită de lucru în teritoriu a reprezentanţilor Germaniei cu persoanele cointeresate în implementarea acestui proiect în raion: primari, agenţi economici, ONG-uri, etc.

Avem resurse  de deșeuri vegetale, iar conștientizarea comunităților rurale că pot genera energie este esențială. Modelul propus de Germania, cu cele 1.000 de cooperative energetice cetățenești, poate fi implementat și în Moldova.
Investitorii germani manifestă interes în construirea de centrale noi de biogaz și profitabile în întreaga țară. Această colaborare reprezintă nu doar un pas către independența energetică, ci și un exemplu de parteneriat internațional pentru dezvoltare durabilă.


Stație de biogaz din Germania: un model care poate fi realizat și în Moldova. Foto: Spelleken Assoc.