O nouă vizită a deputatului în teritoriu-satul Cobâlea

15 mai 2019

Luni, la data de 13 mai curent, doamna deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Svetlana Rotundu s-a aflat  în vizită în satul Cobâlea (deja a 5-a vizită), unde împreună cu domnul preşedinte al raionului Şoldăneşti, Nicolae Dorogan şi primarul satului, doamna Angela Ababei  au aflat prin dialog direct şi deschis despre starea lucrurilor din localitate. În incinta primăriei localităţii s-au adunat mulţi cetăţeni dornici de a se împărtăşi cu necesităţile şi problemele la care nu găsesc soluţii  cu ajutorul  forţelor proprii. Doamna deputat a fost receptivă tuturor solicitărilor adresate, la care a numit soluţii reale, acordîndu-le răspunsuri la întrebările care-i frămîntă.

            „ I-am adunat pe cetăţeni aici, pentru a-i îndemna să fie activi şi să-şi cunoască drepturile.” – a spus doamna deputat. „ Noi, împreună cu colegii din fracţiunea parlamentară din care fac parte, avem un pachet unic de iniţiative sociale „Pentru Moldova”, care  vor sta la baza negocierilor pentru formarea majorităţii parlamentare”- care potrivit dumneaei va cuprinde diferite sfere vitale pentru populaţia ţării, inclusiv a raionului Şoldăneşti, precum creşterea îndemnizaţiei unice la creşterea copilului, alocaţia lunară de 200 lei   pentru copii în vărstă de pînă la 18 ani, la fel aceasta include dublarea compensaţiei anuale pentru perioada rece a anului şi alte măsuri şi facilităţi benefice potrivit dumneaei îndeptate spre satisfacerea necesităţilor cetăţenilor ce fac parte din diferite categorii de vîrstă. Toate acestea îşi vor găsi realizare odată cu formarea unei majorităţi parlamentare funcţionale, pe care formaţiunea politică din care face parte o va susţine întru realizarea aşteptărilor şi nevoilor oamenilor.

            Domna deputat a spus: „Noi ne-am propus să fim activi în soluţionarea problemelor şi satisfacerea nevoilor cetăţenilor. Guvernul Filip a luat toate măsurile de rigoare ca noul pachet de iniţiative sociale să-şi găsească implementare.”

            „Mă bucur că proiectul „Drumuri Bune pentru Moldova” a ajuns şi în satul dumneavoastră, iar reparaţia drumurior va continua, astfel că, banii alocaţi din fondul rutier au fost valorificaţi corect. ”

În acest context, demnitarii au apreciat forţa de muncă, spiritul civic şi activitatea doameni Ababei, care a implementat cu succes mai multe proiecte de modernizare a localităţii. Pentru toate acestea, au susţinut-o în aspiraţiile sale şi felul în care continuă să  dezvolte satul , dar şi  de faptul că procesul decizional în sat a decurs în mod normal, astfel, cele mai bune iniţiativele au fost implementate cu succes, şi anume, s-a reuşit construirea în variantă de asfalt a unei porțiuni de 2000 de metri pătrați ( şi aproximtiv 2600 în variantă albă), costul fiind de aproximativ 1 mln. 200 de mii de lei, alocați de Consiliul raional  , a mai reuşit realizarea unui şir de proiecte comunitare apreciate de localnici dar şi de vizitatorii stejarului secular,care acum pot ajunge spre destinaţia turistică, parcurgînd pe un drum civilizat.

            Persoanele au adresat întrebări legate de  problemele întîlnite la programările medicului de familie, despre situaţiile în care unii dintre medici solicită de la pacienţii cu poliţă de asigurare medicală acordarea unor recompense neadmise. Doamna deputat a spus că nu trebuie să fim toleranţi faţă de asemenea situaţii şi fenomene. Iar domnul Dorogan a spus că ar fi bine de organizat o adunare cu medicii pentru a le comunica despre obligativitatea lor de a respecta deontologia profesională şi pentru a se reduce asemenea practici pe viitor, care este una nedemnă pentru nişte intelectuali.

            În ceea ce ţine de unele iniţiative sociale, deja implementate pe scară largă, ce privesc domeniul sănătăţii publice, doamna deputat a spus că cetăţenii pot  beneficia (deja din 1 februarie  2019)  de medicamente oferite în mod gratuit din lista celor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, destinate tratamentului celor mai frecvente maladii . 

            O problemă majoră identificată de cetăţeni a fost necesitatea  reparaţei sistemului de apă şi canalizare care necesită a fi extins. Doamna deputat a vorbit în acest context despre conceptul unui nou program benefic  pentru sectorul dat, ea a spus „Ne-am propus spre implementare un nou program „Apă Bună pentru Moldova”…” referitor la care şi-a exprimat convingerea că aceasta va fi realizat şi în satul Cobâlea.”… Deoarece suntem în veacul XXI şi nu este decent ca unele instituţii dar şi cetăţenii să se aprovizioneze cu apă aducînd-o cu căldarea.”

Potrivit doamnei Ababei, proiectul de alimentare cu apă potabilă (cu 24 km de apeduct) şi canalizare a fost demult depus spre finanţare la Fondul Ecologic de Stat care speră că-şi va găsi realizare în viitorul apropiat.

           Apoi, împreună au vizitat gimnaziul „Simion Cibotaru” unde studiază 195 de elevi şi activează 16 cadre didactice. Doamna Svetlana Mantea, directoarea gimnaziului a enumerat principalele probleme cu care se confruntă instituţia, precum cele legate de lumină electrică, necesitatea unirii la conducta de gaz. În acelaşi timp, ea a adus sincere mulţumiri pentru suportul pe care l-a primit din partea Consiliului raional pentru reparaţia terenului de sport în sumă de 450 000 lei.

           La centrul medicului de familiei, pe care l-au vizitat după aceasta, au fost informaţi că medicul de familie vine în teritoriu doar de 2 ori pe săptămînă, iar fluxul de pacienţi programaţi este mare, astfel încît ar fi bine ca aceste vizite să se desfăşore măcar  nu mai rar de 3 ori în fiecare săptămînă. Pe lîngă alte probleme abordat la faţa locului , vizitatorii au fost mulţumiţi de aspectul şi dotarea instituţiei medicale.

Spre finele vizitei, ei au binevoit să meargă la grădiniţa din localitate, unde s-au interesat de numărul copiilor educaţi, despre starea instituţiei şi de care îmbunătăţiri ar necesita aceasta.

           Din discuţiile purtate cu cetăţenii s-a constatat că locuitorii satului Cobâlea sunt activi, avînd drept dovadă, numărul oamenilor veniţi  la audienţă , dar şi interesul manifestat pe parcursul dialogului faţă de dezvoltarea localităţii, venind cu propuneri şi idei inovatoare, fiind deschişi conlucrării cu administraţia publică locală  pentru bunăstarea comunităţii. Iar doamna deputat a notat doleanţele cetăţenilor, pe care împreună cu domnul preşedinte al raionului, dar şi concursul doamnei Ababei a promis că le vor soluţiona în limitele competenţei şi vor face tot posibilul ca lucrurile să evolueze în direcţia potrivită, în acest mod răspunzînd aşteptărilor cetăţenilor.