O nouă ședință a Comisiei raionale pentru situații excepționale urmată de întrunirea Celulei de criză pentru sprijinirea refugiaților

4 martie 2022

La data de 4 martie curent, membrii Comisiei raionale pentru situații excepționale s-au întrunit din nou în ședință pentru a decide în privința unor chestiuni legate de componența comisiei dar și de a ajusta hotărârile de nivel local cu prevederile Dispoziției  Nr.2 din 2 martie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. În urma prezentării  informațiilor și înaintării propunerilor de rigoare a fost decis ca pe întreaga durata  a stării de urgență Comisiile pentru situații excepționale ale autorităților publice locale de nivelul I vor activa în mod obligatoriu .  Conform aceleași hotărâri,  comisiile locale urmează să se întrunească în vederea identificării spațiilor ce vor putea fi utilizate în localitățile administrate pentru plasarea temporară a refugiaților. Suplimentar, s-a hotărât de a include în componența comisiei raionale  pe șeful-adjunct al OT Orhei al Cancelariei de Stat în calitate de vicepreședinte al comisiei.

img20220304_15184312_0002

Tot în acea zi, membrii Celulei de criză pentru sprijinirea și  acordarea ajutorului refugiaților din primării au desfășurat o ședință de lucru la care au examinat situația  persoanelor refugiate înregistrate în raionul Șoldănești. Potrivit celor comunicate de către șeful Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Șoldănești, Svetlana Rotundu, ”La momentul de față pe teritoriul raionului Șoldănești sunt cazați 83 de refugiaț veniți din Ucraina. Ei se află în mai multe localități ale raionului, în satele Glinjeni, Șipca, Fuzăuca, Rogojeni, Cotiujenii Mari, Pohoarna, Cușmirca, Alcedar, Olișcani, Găuzeni și or. Șoldănești. Din ei 41 sunt femei, 9 bărbați, copii pînă la 10 ani – 22, copii de la 10 pînă la 18 ani -11. Toate aceste persoane sunt plasate pe la casele gospodarilor din raionul Șoldănești, fie că la prieteni, rude sau la cunoscuții lor”.

 În același timp, ea a informat că donațiile venite din partea cetățenilor prin intermediul Centrului unic de colectare a ajutoarelor din incinta Direcției au fost repartizate de către asistenții sociali către mai mulți refugiați din localitățile raionului.

Directorul Spitalului raional Șoldănești, Veaceslav Palii a anunțat în acest context despre faptul că în ziua de ieri angajații Spitalului au transferat  20 de mii lei pe contul unic al Guvernului în susținerea refugiaților ucraineni. Președintele raionului și-a exprimat mulțumirea și admirația  atît față de dl. Palii cât și colectivul instituției pentru acest gest frumos și dezinteresat.